Børre Knudsen 70 år

«Hurra! Knudsen, du skal få en liten kake i en plastpose fylt med griseblod.

Optimisten

«Børre Knudsen er prisen vi må betale for ytringsfriheten her i landet.

Dag Domme

«Man kan være uenig i metodene, det er også jeg, men jeg er glad for at han har satt vernet om det ufødte liv, og livsretten og menneskeverdet i fokus. Uten ham ville folk flest tenkt enda mindre på at det faktisk er et yrende liv som befinner seg i livmoren, også om det er under tolv uker.

Kalle Kråmyr

«Børre Knutsen gikk brutalt til verks der medmenneskelighet burde vært virkemiddel. Han fordømte og dømte mennesker hvis historie han ikke kjente til. Mange svært stygge framstøt fra ham og hans medarbeider. Klarer ikke å gratulere ham med noe som helst.

Ek

«De kvinnene som er friske og ikke klarer å huske prevensjon, må jammen ta konsekvensene av det. Dersom det ikke er klinisk helt nødvendig, synes jeg abort er fullstendig forkastelig som problemløsning. Samfunnet er ikke preget av de samme normer og regler lenger slik at kvinner må ty til strikkepinner. I dag handler det egoisme - hva er best for meg - karriere eller barn - jeg vil ikke ha barn med denne mannen – dvs. luxsusproblem. Vi går over lik for vår egen vinning. Nazistene drepte barna, og det gjør vi også - kalde, uten å tenke på at det er et liv.

Ull «Svar til Ull: Deg om det. Et tidlig foster er ikke mer enn en klump celler uten noe som helst verdi, og det at du forlanger at kvinner skal bære fram barn fordi du synes det, er skammelig.