EIENDOM: Vil reformere bøndenes eiendomsrett.  Foto: Dagbladet
EIENDOM: Vil reformere bøndenes eiendomsrett. Foto: DagbladetVis mer

Borten Moe koker suppe på konsesjonsloven

Konsesjonsloven gir usikkerhet

Meninger

Ola Borten Moe blander sammen lovverk, fordommer og myter til en herlig suppe i sin kronikk «Ikke rør konsesjonsloven» 10. august. Når sentrale deler av bondens eiendomsrett er overført til politikere, lokale tilfeldigheter og «smartness» for å finne måter å omgå begrensningene på, så kan en ikke konkludere med annet enn at han og Sp ønsker fortsatt svak eiendomsrett i landbruket. Det ønsker ikke Høyre.

Konsesjonslovens formål er å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer. Den regulerer ikke utnyttelse av våre mineralforekomster, av fosser og elver til energiproduksjon, eller fiskeressursene våre. Og å hevde at opphevelse av konsesjonsloven er en utfordring for nasjonal sikkerhet er mildt sagt en kraftig overvurdering av lovens virkeområde.

Konsesjonsloven benyttes i dag i svært få tilfeller. Når den benyttes gripes det inn i avtaler mellom private, ofte på et svært spinkelt grunnlag. Loven representerer en usikkerhetsfaktor for eierne av landbrukseiendommer og en kommunal kostnadsdriver når det gjelder saksbehandling og byråkrati.

Det er fristende å dra paralleller til den gang man hadde husleieregulering i Oslo. Byen var i forfall. Det var ikke mulig å skaffe seg leilighet uten «penger under bordet» og du måtte opprette OBOS-medlemskap til dine barn for at de skulle ha en mulighet til å få et sted å bo. Få om noen vil tilbake til den reguleringen.

Nesten alle bønder er selvstendig næringsdrivende. De har sin virksomhet i en næring der det er mye lettere å slutte enn å begynne, og der det å investere i større og mer effektiv drift er en unødvendig stor risikosport. Når vi snakker om å oppheve konsesjonsloven, handler det om nødvendig modernisering av norsk landbruk. For åtte rødgrønne år har I hvert fall vist oss en ting; det blir ikke mer norsk matproduksjon ved å fortsette som før.