VÆRET ELLER IKKE-VÆRET?: «Alle diskuterer Yr, mens Meteorologisk institutt og NRK gir publikum værmelding hver dag fordi det er en del av oppdraget vårt», skriver kringkastingssjefen i et tilsvar til Andreas Wieses innlegg om NRK fredag. Foto: Bjørn Langsem
VÆRET ELLER IKKE-VÆRET?: «Alle diskuterer Yr, mens Meteorologisk institutt og NRK gir publikum værmelding hver dag fordi det er en del av oppdraget vårt», skriver kringkastingssjefen i et tilsvar til Andreas Wieses innlegg om NRK fredag. Foto: Bjørn LangsemVis mer

Bølger og blåst om Yr og NRK

Kulturdepartementet har slått fast at det vi i dag driver med - inkludert Yr - er en del av vårt allmennkringkasteroppdrag.

Debattinnlegg

I fredagens utgave av Dagbladet kaster Andreas Wiese seg inn i diskusjonen om værmeldingen og værtjenesten Yr. Jeg synes hans artikkel fortjener noen synspunkter fra vår side. Wiese er blant annet bekymret for at jeg personlig har ubehagelige møter med meg selv i døra fra min tid som konsernsjef i Amedia. Det kan jeg avkrefte. Han viser til to standpunkter i en høringsuttalelse der A-pressen i tråd med resten av MBL-bedriftene sier at man ikke må utvikle Yr som forretningsbærer. Dette mener jeg fortsatt, og viser til at NRK har anledning til, men selv valgt ikke å selge annonser på sitt nettilbud. Han viser også til at det ble advart mot å monopolisere samfunnsinformasjon som er en del av infrastrukturen. Den advarselen kan jeg godt gjenta, men samtidig glede meg over at slik samfunnsinformasjon i bred forstand er blitt mer og mer tilgjengelig for alle de siste åra. Også værdataene fra Meteorologisk institutt. Uavhengig av dette vil det være svært overraskende om jeg som kringkastingssjef, i en annen medietid, ikke har et annet perspektiv på en del spørsmål enn jeg hadde for eksempel som sjefredaktør i Dagbladet. Blant annet er situasjonen på noen områder helt forandret ved at ingen norske aktører har en vesentlig posisjon

Det vises også til at jeg avviser at NRKs eksisterende oppdrag kan diskuteres. Jeg ser det kan være grunn til å presisere utsagnene slik de er gjengitt i Aftenposten. Jeg mener selvsagt ikke at vi ikke skal ha en diskusjon om NRKs oppdrag i framtida, slik Wiese har forstått meg. Jeg ønsker tvert imot diskusjon og en bred stortingsmelding velkommen.

Mitt poeng er dette: Kulturdepartementet har slått fast at det vi i dag driver med - inkludert Yr - er en del av vårt allmennkringkasteroppdrag. Værmelding har alltid vært en del av NRKs oppdrag - og ny teknologi gjør at dette oppdraget utføres innenfor det samme allmennkringkasteroppdraget, men formidles til publikum på en ny måte.

Alle er enige om at det må utføres innenfor rammen av redaksjonell uavhengighet. At allmennkringkasteren NRK skal opptre redaksjonelt uavhengig, er noe jeg har oppfattet at absolutt alle er enige i. Derfor er det min oppgave å ikke skape usikkerhet om oppdraget, men holde fast ved det og forberede meg på diskusjon om framtida.

De siste dagenes diskusjon minner meg om utsagnet: Alle i Norge diskuterer været - men ingen gjør noe med det! Eller for å vri litt på det: Alle diskuterer Yr, mens Meteorologisk institutt og NRK gir publikum værmelding hver dag fordi det er en del av oppdraget vårt.