Debatt: Fattigdom

Bostøtte til dem som trenger den mest

Regjeringen har styrket bostøtten, ikke kuttet den.

SVARER: Kommunal- og moderniseringsminister (H) Monica Mæland svarer SV om bostøtte. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix
SVARER: Kommunal- og moderniseringsminister (H) Monica Mæland svarer SV om bostøtte. Foto: Terje Pedersen / NTB ScanpixVis mer
Meninger

Regjeringen prioriterer ordninger som treffer dem som trenger det mest. Karin Andersen (SV) sier til Dagbladet 27. juni at bostøtten stadig dekker en mindre andel av boutgiftene. Dette stemmer ikke. Siden 2014 har bostøtten utgjort en stabil andel av brukernes boutgifter, men den gikk kraftig ned i årene 2010 til 2014. Altså i perioden SV selv satt i regjering.

Regjeringen har styrket bostøtten en rekke ganger de siste årene. Boutgiftstakene har blitt økt hvert år siden vi overtok. Omleggingen til nytt inntektsgrunnlag har gjort bostøtten mer målrettet og redusert feilutbetalinger fra og med 2017.

De siste par årene har antall husstander som søker bostøtte, gått ned. Særlig gjelder dette dem med midlertidige ytelser fra Nav. At flere kommer i jobb er en viktig årsak til dette. Det er en god ting!

Da er det påfallende at Sosialistisk Venstreparti mener at det er en dårlig ting at folk får bedre råd. Det kan virke som at det er et mål at flest mulig folk tar del i flest mulig statlige støtteordninger. Vi mener tvert imot at sosiale ordninger skal rettes mot dem som faktisk har behov for den.

SSB la nylig fram tall som viser at en økende andel av norske barn lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Dette er en utvikling regjeringen ønsker å snu. Regjeringen har derfor styrket bostøtteordningen kraftig i 2019

I år har vi også økt boutgiftstakene slik at omkring 1100 nye store husstander med høye boutgifter får mer i bostøtte. Alt i alt innebærer 2019-budsjettet at barnefamilier og andre store husstander har fått omkring 126 millioner kroner mer i bostøtte i 2019 enn de ellers ville fått. Økningen blir om lag 225 millioner kroner i 2020.

Karin Andersens utsagn om at bostøtten står på stedet hvil faller dermed på sin egen urimelighet.

Styrking av bostøtteordningen går hånd i hånd med andre viktige boligsosiale tiltak. I revidert nasjonalbudsjett vedtok Stortinget en ekstraordinær satsing på boligeie for vanskeligstilte barnefamilier på 110 millioner kroner. Det gjør at omkring 420 familier vil kunne kjøpe bolig med etableringstilskudd og lån fra Husbanken.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.