Boulez` siste store

Pierre Boulez` siste store verk på CD er nær sagt perfekt, skriver Dagbladets anmelder.

Uaktet dirigentkarrieren, som har nådd nye høyder de siste ti årene: det er komponistprofilen som dominerer vårt bilde av Pierre Boulez.

Den var utgangspunktet for at Boulez begynte å dirigere, og komponisten Boulez' preferanser har styrt dirigenten Boulez' valg av repertoar. Så har da de få verkene som parallelt med dirigentgjerningen har forlatt Boulez' hånd, vært sterke nok til å forsvare hans posisjon som en av det 20. århundres viktigste komponister.

Det siste av dem, stadig gjenstand for revisjoner og utvidelser, er orkesterverket «Répons», som nå foreligger sammen med klarinettverket «Dialogue de l'ombre double», begge også med elektrofoni, på Deutsche Grammophons serie 20/21.

På mange måter er «Répons» en ideell vei inn i Boulez' musikalske univers. Det er kanskje det første verket der Boulez' eget arbeid med Wagners storformer slår ned i komposisjonsarbeidet. Slik får det minutiøse arbeidet med detaljene i frasering og klang et nytt løft, som binder over det fragmentariske som alltid har preget Boulez' verker.

Og framføringen er nær sagt perfekt, styrt av Boulez' selv og hans «husorkester» ved IRCAM i Paris.