Bouras, Mohammed

Slik ble jeg forfatter:

- Etter at jeg deltok i en debatt om det nye kristendomsfaget hos Terje Svabø i TV-programmet «Til Debatt» på NRK, spurte Damm-forlaget Millennium om jeg ville skrive en bok om Islam og hvorledes Islam praktiseres i Norge. Først ble jeg veldig overrasket, fordi en slik forespørsel var både uventet og gledelig, sett med mine øyne. En viktig grunn til at jeg sa ja til å skrive er at vi som er annengenerasjons-innvandrere må engasjere oss i verdidebatten og i det norske samfunnet.

Hvordan gikk skrivingen?

- Dette var min første bok og det var en stor utfordring. Jeg arbeidet mye med boken, men du verden så fint det var å holde den trykte boken i hendene. Akkurat da var de mange timers arbeid glemt!

Beste leseropplevelse:

- Ingen bok står for meg høyere enn Koranen. En av de første norske forfattere jeg leste var Knut Hamsun. Jeg leste «Sult» på fransk før jeg kom til Norge. Senere har jeg lest den på norsk.

Slik liker jeg å jobbe:

- Jeg skriver litt av og til. Kanskje blir det flere bøker. Kanskje ikke.

Hvilket forhold har du til Internett?

- Jeg bruker PC hjemme, men har ikke Internett selv. Bare på kontoret. Jeg synes Internett er meget bra! Ikke minst for utveksling av informasjon over landegrensene. Internett vil knytte verden og ulike kulturer og tradisjoner tettere sammen.