Boyson, Emil

Biografi

Navn: Emil Boyson (1897-1979)

Yrke:

Poet og forfatter

Bosted:

Det er vanlig å sammenligne Emil Boyson, Claes Gill og Rolf Jacobsen. De kan alle plasseres innenfor en modernistisk tradisjon. Diktene bryter radikalt med hverdagsspråket og markerer et brudd med det instrumentelle språksynet. Boyson skilte seg likevel, sammen med Gill, fra Jacobsen ved at han i større grad benyttet seg av tradisjonell form og strofemønster. Dikteren Boyson var primært inspirert av fransk symbolisme. Boyson skrev også romaner, men var først og fremst dikter. Dette viser seg i hans romaner som er skrevet i en prosalyrisk genrevariant. Det er derfor ingen overraskelse at han fant inspirasjon til romanene sine hos diktere som Wiliam B. Yates, og forfatteren James Joyce.