- Brage uten betydning

- Jeg har ikke tenkt på Brageprisen på flere år. Den har ingen betydning for oss. Det sier Geir Berdahl, sjef for Forlaget Oktober.

- Oktober har flere forfattere som ikke ønsker å ha noe med Brageprisen å gjøre?

- Ja. I de tilfellene vi sender bøker til juryvurdering, skjer det i samråd med hver enkelt forfatter. Brageprisen er en blanding av litterær og kommersiell pris, mest det siste, og vet ikke hvilket bein den skal stå på. Vi har Bokhandlerprisen som en god kommersiell pris og flere litterære priser, mens Brageprisen faller mellom alle stoler og er uten tyngde. Dessuten er det mange forfattere som ikke liker det kommersielle TV-jippoet som følger prisutdelingen, sier Geir Berdahl. Han finner det betegnende at Dagbladet nå trekker fram kjente navn som Linn Ullmann og Erik Fosnes Hansen som forbigåtte Bragepris-kandidater, mens forfattere som eksempelvis Stig Sæterbakken og Torgeir Rebolledo Pedersen ikke etterlyses, til tross for gode bøker.