Bråket i København

«Hvis de 4000 demonstrantene hadde jobbet i 1 uke hver kunne de ha kjøpt en bygård til 15 millioner som de kunne ha tagget ned og herpet så mye de orker. Men nei da, stjele eiendom er mye artigere da. Peter

«Ungdommen i København FIKK en eiendom av kommunen, som kommunen siden solgte til en kristen, fanatisk sekt. Man kan ikke selge noe man har gitt bort, det er elementær juss.

Orf3us

«Kan ikke en blitzer vær så snill forklare oss hva det egentlig dreier seg om her? Er det bare for å være rebellsk eller er det faktisk en årsak til dette som er forståelig for folk flest?

Shiva

«Dette handler om feilslått sosialpolitikk som i København har gått særlig hardt utover ungdom uten felleskap til organisasjonsmiljøer. For hvor skal de som ikke passer inn i sjakk-klubber og idrettslag høre hjemme? Ungdomshusene er en tjeneste som er til for at ungdom ikke skal havne skjeivt ut. Saken er fantastisk bra og verdt kjempe for, men ikke på den måten at utenforstående skal ta en åtte timers busstur for å kaste brostein. Magnus

«Det er morsomt å se at den såkalte frie pressen i Vesten bruker samme type ordbruk om de danske demonstrantene som det burmesiske regimet bruker om de demonstrantene.

KP