Bremsene på i næringslivet

Ingress

Meninger

Sakte merker norsk næringsliv virkningene av den langvarige finans- og arbeidsledighetskrisa i Europa. NHOs medlemsbedrifter er betydelig mer pessimistiske enn de var for et år siden. Mange piler som burde gått opp, går ned. Organisasjonens økonomibarometer, som baserer seg på nøkkeltall fra over 2.600 bedrifter, har gjennomgående lavere vekstanslag for 2013 og 2014 enn eksempelvis Statistisk sentralbyrås nylig framlagte konjunkturrapport. I NHOs sammenfatning heter det at norsk økonomi er på halv fart i et Europa i krise. Det er særlig bedrifter som produserer for eksport som ser mørkere på utsiktene. Markedene for norsk eksport blir stadig svakere og bunnen i konjunkturen er ikke nådd. Den såkalte investeringsraten, som er et forholdstall mellom investeringer målt mot bruttoinntekter, er lavere enn på lenge. Sysselsettingen vokser bare sakte. Arbeidsledigheten er fortsatt lav i internasjonal sammenheng, men høyere enn på flere år.

Det er store forskjeller mellom ulike næringer. Det er særlig fastlandsbedriftene som skrubber. Investeringene uteblir. Men forbrukerne gjør sin del av jobben. Konsumet er den viktigste etterspørselskomponenten i økonomien. Men også på det området har NHO-bedriftene lavere forventninger enn SSB. Husholdningene har dessuten en uvanlig høy sparerate. Det vil gjøre dem bedre rustet mot framtidige sjokk, men demper samtidig veksten innenlands i ulike næringer. For den som sparer kjøper mindre.

Det er imidlertid ingen akutt dramatikk. Norge er fortsatt en idyllisk halvøy i verden. At bremser brukes er ikke bare av det onde. Kanskje går det bedre alt neste år. Dessuten er det lysglimt i internasjonal økonomi. Det er tegn til ny vekst i Tyskland. Storbritannia er muligens over det verste. Eurokrisa oppleves ikke lenger akutt. I USA går arbeidsledighetstallene sakte, men sikkert nedover og boligprisene oppover. I Japan har statsminister Shinzoi Abe overrasket verden med en ny ekspansiv finanspolitikk, aggressiv pengepolitikk og noen strukturelle reformer. De framvoksende økonomier har ikke like stor vekst som før, men allikevel mye bedre enn i de gamle kolonimaktene. I den kriserammede eurosonen erkjennes det at sparing ikke bare er god medisin.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.