Bremsene på i NRK?

Det er en spennende troika med interessante indre spenninger som nå skal lede Norsk Rikskringkasting. Og institusjonen står overfor uhyre vanskelige utfordringer: digitalisering, distribusjon, finansiering, kommersialisering.

Einar Førde, selskapets administrerende direktør og sjefredaktør, har fortalt oss hva han vil. I hans tid er NRK blitt aksjeselskap og har fått større frihet, og det har Førde allerede utnyttet til flere tiltak i kommersiell retning for å møte den sterke konkurransen.

  • Medieminister Anne Enger Lahnstein, som opptrer som selskapets eier, holder kortene tettere til brystet. I hennes departement lover man svar over sommeren på Førdes forslag til enda friere kommersielle tøyler. Inntil da er det lite å få ut av departementet.
  • Tredje hjørne i troikaen er nå Kåre Willoch, og det valget er ikke tilfeldig. Det kan få avgjørende kulturpolitisk betydning i den medieturbulens vi er oppe i. Styreformannen har ingenting med programskapingen å gjøre i landets to ledende tv-kanaler og fem radiokanaler, men kan legge rammebetingelsene for den.
  • Han var en av hovedaktørene i avmonopoliseringen av NRK. Nå syns han at NRK har bedret seg betraktelig når det gjelder politisk balanse - det vil si mindre venstrevridning. Men han er selv ikke lenger så preget av høyredogmatisme. Han har vist evne til å orientere seg i den tida han lever i.
  • Nå sier han at han ønsker seg et NRK med «saklighet, balanse og kvalitet», og når Aftenposten melder at han er «uten NRK-visjoner», så tror jeg vi ganske snart skal få merke at det ikke stemmer. Siden han var for oppløsning av NRK-monopolet, kunne man kanskje snuble i den konklusjon at han er for videre kommersialisering også. Det er også en forhastet konklusjon, for som han selv har sagt: Hele ideen med kommersiell konkurranse er jo å ha forskjellige finansielle former. En kommersialisering av NRK ville fjerne denne forskjellen. Det tror jeg eieren er enig i.
  • For øvrig er det å merke seg at både Willoch og Førde nok er blitt mindre skarpe i kantene med årene. Men det kunne vært uhyre spennende å være flue på veggen i det styrerommet. Der tror jeg det vil vise seg at Lahnstein har funnet seg en alliert som vil hemme kringkastingssjefens utfoldelsesmuligheter.