Brenner inne med cd-er

Platebransjen merker nå for alvor omfanget av cd-brenning og nedlasting av musikk via Internett. Cd-salget gikk ned med 22 prosent i mai, og bransjen føler seg maktesløse overfor gratiskulturen som er i ferd med å bre seg.

- Det siste året er kopieringssituasjonen blitt mye verre. På kort sikt har vi heller ingen virkemidler for å stoppe fenomenet cd-brenning, sier leder i bransjeorganisasjonen GGF, Sæmund Fiskvik.

Platesalget i mai er den første alvorlige indikasjonen på at folkesporten cd-brenning er en seriøs trussel mot plateindustrien.

Salget av singleplater er i ferd med å tørke helt ut. I mai ble det solgt bare 78000 cd-singler. Det er rekordlavt, og en tilbakegang på 26 prosent fra mai i fjor. MP3-boomen må ta mye av skylda. Samtidig er brenning også i ferd med å ete seg inn på albumsalget.

I fjor ble det solgt åtte millioner blanke cd-plater i Norge. En MMI-undersøkelse viser at 70 prosent - det vil si 5,6 millioner av platene - brukes til musikkformål. Når man vet at det hittil i år er solgt vel 4,8 millioner ordinære cd-plater her til lands, er cd-kopiering noe langt mer enn en perifer konkurrent for dem som lever av å selge musikk.

Prisen for en blank cd-plate til en tier og en innspilt plate til oppimot 180 kroner er et relativt godt forbrukerargument for å velge brenning. Men Fiskvik har liten tro på at avgiftsbelegging.

- En avgift må være kraftig for at den skal han en effekt, og det tror jeg ikke er realistisk, sier Fiskvik.

- Framtidige kopieringssperrer er nok det eneste som duger på lengre sikt, uttaler Fiskvik.