INGEN PFU-REFS: NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen og hans «Brennpunkt» ble ikke felt i PFU.  Foto: Hans Arne Vedlog  / Dagbladet
INGEN PFU-REFS: NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen og hans «Brennpunkt» ble ikke felt i PFU. Foto: Hans Arne Vedlog / DagbladetVis mer

«Brennpunkt» og NRK frikjent i PFU - men fikk beskjed om å være rausere

NRKs graveprogram under lupen.

(Dagbladet): NRK Brennpunkt sendte 23. september 2014 programmet «Kontrollørene kommer», hvor programmet tok for seg Statens kvalitetssikringsordning.

Søkelyset ble rettet mot mot styringa av større statlige investeringsprosjekter, og kvalitetssikringa av disse.

Forskningsprogrammet Concept på NTNU, ved professor Knut Samset, klaget programmet inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Klageren mener seg framstilt på en uredelig og skadelig måte. «NRK har med overlegg, og på feilaktig grunnlag, fremstilt forskningen ved NTNU som uetterrettelig og uredelig» het det blant annet i klagen.

Sekretariatet i PFU innstilte på at «Brennpunkt» og NRK ikke har brutt god presseskikk i dette tilfellet. Utvalget konkluderte ved å skjerpe frikjenninga noe, og legge til formuleringa «etter en samlet vurdering» inn i kjennelsen.

Samtidig sier PFU at «Brennpunkt» kunne vært rausere overfor NTNU og professor Samset når det gjelder å opplyse om uenigheten mellom partene.

- NRK bruker grundighet og tid til å belyse konsulentarbeidet. Men så gjør Brennpunkt sine egne beregninger. Jeg opplever at redaksjonen underslår NTNUs problematisering, ved å nøye seg med å si at NTNU ikke ønsker å stille til intervju om dette. Brennpunkt hadde mer kunnskap om saken enn det de formidlet, sa PFU-leder Alf Bjarne Johnsen, i sin oppsummering av debatten, ifølge Journalisten.