Brennpunkt-redaktør trer av

Brennpunkt-redaktør Morten Møller Warmedal har fått grønt lys fra ledelsen til å tre ut av stillingen.

-  Jeg har tatt denne beslutningen i lys av den offentlige oppmerksomheten som har vært rundt enkelte privatøkonomiske forhold forut for min inntreden i NRK. Det er reist spørsmål om hvorvidt disse var problematiske i forhold til lederfunksjonen i Brennpunkt. Etter nøye overveielse har jeg funnet at hensynet til Brennpunkts integritet og NRKs troverdighet på lang sikt er best tjent med at jeg fratrer, sier Møller Warmedal til nrk.no.

-  Klok avgjørelse

Programsjef i Faktaavdelingen, Lars Kristiansen, sier de har akseptert Warmedals beslutning og mener det er en klok avgjørelse.

-  Det er ikke noe i Warmedals privatøkonomiske forhold som har hatt noen betydning for hans virke som redaktør, sier han.

Vinner av Skup-pris overtar

Møller Warmedal har takket ja til å gå inn i en nyopprettet funksjon som prosjektleder for utvikling av nye faktaprogram for NRK.

Arne O. Holm, som de tre siste åra har vært tilknyttet Brennpunkt som journalist, tiltrer som redaktør og prosjektleder fra 1. desember.

-  Jeg kjenner redaksjonen. Der er mange dyktige medarbeidere, og i Brennpunkt satses det mye ressurser på god journalistikk, sier Holm til Dagbladet, og understreker at han ser fram til å tiltre.

SLUTTER: Morten Møller Warmedal slutter som Brennpunkt-redaktør.