Brevskisse av et Ibsen-liv

Sigurd Ibsens personlighet og livsskjebne er som tatt ut av et av farens dramaer: Selvbevisst og fjern, kjølig intelligent med et varmt hjerte, sosialt veltilpasset, men medmenneskelig isolert, liberal og internasjonal, fedrelandsløs og nasjonal.

Henrik Ibsens sønn Sigurd var et briljant intellekt og en innsiktsfull student av politikk. Men han ble avvist med passiv uhøflighet i Norge.

Bodil Nævdal