EGEN AVTALE: Går britene for et kompromiss som ligner EØS-avtalen, bør norske myndigheter arbeide for at britene får sin egen EØS-avtale og ikke knytter seg til vår avtale. Det vil nemlig kunne sette hele avtalen i spill, skriver artikkelforfatteren. Foto: Rob Pinney / Shutterstock / NTB scanpix
EGEN AVTALE: Går britene for et kompromiss som ligner EØS-avtalen, bør norske myndigheter arbeide for at britene får sin egen EØS-avtale og ikke knytter seg til vår avtale. Det vil nemlig kunne sette hele avtalen i spill, skriver artikkelforfatteren. Foto: Rob Pinney / Shutterstock / NTB scanpixVis mer

EØS-avtalen:

Brexit er dårlig eksempel for Norge

Nei-siden ønsker å si opp EØS-avtalen og erstatte den med en udefinert frihandelsavtale. Brexit viser at for Norge finnes det bare dårlige alternativer til EØS, bortsett fra fullt EU-medlemskap.

Meninger

Vi kan allerede nå trekke mange lærdommer av britenes smertefulle utmelding fra EU. To år etter at britene sa nei til EU i en folkeavstemning er det fremdeles helt i det blå hvordan det fremtidige forholdet skal se ut.

Først for noen uker siden presenterte den britiske regjeringen sin såkalte Chequers-plan om en delvis deltagelse i EUs tollunion og indre marked. EU har avvist forslagene som urealistiske fordi planen betyr at britene velger godbitene i det indre marked uten å ta forpliktelsene.

Planen er også heftig kritisert i Storbritannia. Brexit-minister David Davis og utenriksminister Boris Johnson gikk av i protest. Det store dilemmaet for statsminister May er at det ikke finnes noe klart alternativ som har flertall. Nei-folket er hovedsakelig splittet i to leire.

På den ene siden har vi de harde brexit-folkene som vil ha et fullstendig brudd med EU og EUs indre marked og bare ha en frihandelsavtale med EU, slik Nei til EU og Senterpartiet ønsker her i Norge.

På den andre siden har vi de myke brexit-folkene som vil ut av EU men være tettest mulig tilknyttet til det indre marked.

Grovt sett har vi dermed tre posisjoner: De som bare ønsker en frihandelsavtale, de som ønsker deltagelse i det indre marked og de som ønsker fortsatt medlemskap.

I Norge er EØS-avtalen et kompromiss. Det ble ikke medlemskap, men vi fikk deltagelse i EUs indre marked, noe som er avgjørende for næringslivet. Vi kan ikke se bort fra et liknende kompromiss i Storbritannia.

I så fall bør norske myndigheter arbeide for at britene får sin egen EØS-avtale og ikke knytter seg til vår avtale. Det vil nemlig kunne sette hele avtalen i spill.

Brexit-forhandlingene tydeliggjør at det indre marked ikke er en meny der man bare kan velge godbitene og se bort fra det man ikke liker. De fire frihetene: fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer henger sammen.

EU er tydelig på at disse ikke kan deles opp. Det er et standpunkt som også Norge bør støtte. Som full deltager i det indre marked gjennom EØS-avtalen er det i vår interesse å styrke dette viktige samarbeidet.

Brexit tydeliggjør viktigheten av felles regelverk. Det er en stor forskjell på en frihandelsavtale som bare gir tollfrihet, og EØS-avtalen som gir full deltagelse fordi regelverket er det samme. Like regler gjør at norske varer ikke blir stoppet på grensen for kvalitetskontroll.

Dette blir tydelig gjennom den nesten uløselige Irland-utfordringen. Den britiske regjeringen har lovet at det ikke skal etableres fysisk grensekontroll mellom Nord-Irland og Irland. I dag er det stor varetransport over den usynlige grensen. Gjeninnføring av grensekontroll er politisk umulig. Det betyr at britene må ha like regler på den nordirske siden av grensen, og det betyr deltagelse i det indre marked.

I dag har vi null-toll på varer som omfattes av EØS-avtalen. Nei-siden mener vi kan opprettholde det gjennom en frihandelsavtale. Det er en halv sannhet: Uten felles regler vil vi ikke delta i det indre marked. Norske varer vil kunne bli utsatt for grensekontroll, kvalitetskontroll, forsinkelser og økt byråkrati. Vi vil miste den viktige forutsigbarheten EØS-avtalen gir.

Dessuten omfatter en frihandelsavtale ikke tjenester, og det er handel med tjenester som vokser mest. EØS gir oss alle rettigheter i det indre marked. La oss lære av brexit og ta vare på EØS-avtalen. Vi vet at alternativene er verre.