Bronsens magi

Boka er en velskrevet og faglig solid om en tidsepoke i norsk historie som folk flest vet alfor lite om.

Boka om bronsealderen fortjener en bred leserkrets. Den er vakkert og dessuten faglig relevant forsynt med illustrasjoner av Marianne Brochmann, og byr på gode fotografier. Dessuten er den ledig og til dels velformulert skrevet.

Klassiske funn

Øystein Koch Johansens verk inneholder i tillegg skarpe faglige observasjoner og stiller mange spørsmål som pirrer nysgjerrigheten og gjør hans bok til en slags reise på arkeologiens «Kon-Tiki».

Hva forteller for eksempel bronsedolken fra Gressbakken i Karlebotn i Varanger oss? Den er funnet sammen med to menneskefigurer av bein fra 2000 år før vår tidsregning begynner. Også andre kobberfunn fra samme tid i Finnmark reiser ubesvarte spørsmål. For dette var lenge før bronsen ble tatt i bruk i Norge.

Hirse var et viktig kornslag i Kina og Afrika, men hva hadde det å gjøre på Kråkerøy sammen med en metallklump - like tidlig datert som funnet på Gressbakken?

Johansen går gjennom alle klassiske funn og trekk fra norsk bronsealder: de store gravrøysene, de rike gravfunnene med våpen, bronsens symbolverdi som maktuttrykk, smykker og redskaper, de nye funnene som forteller hvordan menneskene bodde i såkalte midtsulehus. Gullfunnene og klesdraktene, husdyrrasene og gårdstypene - alt får den behandling det fortjener, og påvirkningene fra middelhavskulturer sørfra blir påvist med grundig argumentasjon.

Ståpikkfantomer

Han gjennomgår også de store offergavene av dyrebare lurer, våpen, smykker og redskaper, og forteller levende om et aristokratisk og strengt klassedelt samfunn, om prosesjoner og tro, om sjamanisme og korndyrking, og ikke minst jordbruksristningenes eventyrlige verden.

Forfatteren gir også en forklaring på helleristningenes uavlatelig erigerte peniser og tar bort noen av de underlegenhetsforestillinger som moderne menn må ha hatt overfor fortidas ståpikkfantomer.

Dessuten trekker han inn kunnskaper fra etnologi og religionskunnskap.

Johansen er en nøktern betrakter og henfaller aldri til spekulasjoner. Det er et renslig og faglig verk med stor tyngde og overbevisning. Leseren er i trygge hender, men likevel blir reisen tilbake fascinerende og langt viktigere enn det meste av det vi til daglig baler med.