Bruce Almighty

DVD: Ablegøyemaker Jim Carrey er en overraskende dyktig skuespiller når han blir utfordret. Det blir han ikke her.

«Bruce Almighty» er basert på en morsom idé om en fyr som vikarierer for Vårherre, men når det begynner å bli interessant, koker det hele bort i sentimentale forutsigbarheter.

Dvd-en inneholder kommentarspor ved regissør Shadyac, samt bakomfilmer og utelatte scener.

Ikke noe av dette er med på å dra opplevelsen opp til over middels.