Brudd, kaos...

- Det forlagene gjør er omtrent som å starte tredje verdenskrig, for så å tro at du skal få Nobels fredspris dersom du avlyser krigen, sa bokhandlernes Einar Einarsson. - Vi angrer ingenting. Vi hadde gjort det samme igjen, sier forleggernes Sindre Gullvog.

Og dermed sto norsk bokbransje uten noen bransjeavtale.

Aldri har det vært større avstand mellom tredje og fjerde etasje i Bokhandelens hus enn i går. Da det endelige bruddet i forhandlingene om en ny bransjeavtale ble klart fredag morgen, innkalte bokhandlere og forleggere til hver sin pressekonferanse. En sak var at man ikke forhandlet lenger. Nå oppholdt man seg heller ikke samtidig i samme rom. Det var ikke naturlig.

Torsdag kveld trodde man fremdeles at en ny avtale var mulig. Da Sindre Gullvog la fram forleggerenes nye forslag, tok bokhandlerne en lang pause for å diskutere. De kom tilbake og sa de kunne godta noe, men ikke alt. Forleggerne gjorde det klart at bokhandlerne måtte strekke seg lenger, og trakk seg så tilbake til middag på Hotel Continental mens de ventet på en ny telefon for bokhandlerne. Men telefonen kom aldri.

Avvist

Fredag morgen tilbød bokhandlerne forleggerne i stedet å prolongere den gamle avtalen nok en gang mens forhandlingene fortsatte. Det avviste forleggerne. Dermed var det slutt - en dag før fristen gikk ut. Begge parter trodde motparten ville være villig til å strekke seg lenger - og begge tok feil. Fra nyttår vil frihandel, de sterkestes rett og kaos herske i bokbransjen.

Protestene kom da bruddet ble gjort offentlig kjent. Nordisk forfatter- og oversetterråd krever i en felles uttalelse nye forhandlinger mellom partene. De kaller bruddet i forhandlingene et nederlag for forlag og bokhandlere som kulturinstitusjoner, og sier bruddet vil ramme forfattere og lesere hardest.

- Forlagene har ikke tilbudt bokhandlerne en eneste endring av interesse for bokhandlerne, sa bokhandlernes innleide superforhandler, advokat Jon R. Gundersen.

- Bransjeavtalen ble fullstendig uthult innenfra. Den måtte sies opp, sa Cappelen-direktør Gullvog på forleggernes pressekonferanse halvannen time seinere.

Flere punkter

Uenighet mellom de to partene sto til slutt ikke på ett, men på en lang rekke punkter. Partene klarte ikke å bli enige om reglene for internettsalg av bøker, de var uenige om hvilke rabatter som skulle gis, de var uenige om i hvilken grad bokhandlerkjedene skulle ha fri adgang til spesialavtaler med forlagene og de var uenige om frisalgsgrensen. Etter et drøyt år med tid til forhandlinger sto alle de reelle problemene uløst på forhandlingenes siste dag. Det måtte gå galt.

Forandringer

Hvilke forandringer vil skje i en bransje uten bransjeavtale?

  • Færre bokhandlere, sterke kjeder.
  • Direktesalg av skolebøker, direktesalg gjennom Internett.
  • Bokklubber taper konkurransefordel.

Mange små bokhandlere vil bukke under. Bokhandelkjedene vil bli sterkere.

Forlagene vil uten bransjeavtale kunne selge skolebøker direkte til skoler eller kommuner. De vil kunne selge alle bøker gjennom Internett.

Med fastpris på bøker forsvinner bokklubbrabatten.