Bruk ytringsfriheten!

OL I BEIJING: Valget av Beijing som arrangør av OL 2008 ble akkompagnert av den kinesiske regjeringens løfter om synlige fremskritt når det gjelder respekt for menneskerettigheter. Vi oppfattet disse løftene som en betingelse IOC ville kreve at kineserne overholdt. Slik kunne årets olympiade bidra til større åpenhet og respekt for internasjonale menneskerettighetsnormer i vertslandet. Det olympiske charter fastslår at det er et av den olympiske bevegelsens mål å la «sporten tjene menneskehetens harmoniske utvikling, i det øyemed å fremme et fredelig samfunn som er opptatt av å bevare menneskeverdet.» Hvis disse ordene skal oppfylles, er det nødvendig at alle olympiere gis mulighet til å lære om den reelle situasjonen i Kina og til å påpeke menneskerettighetsbrudd fritt, når som helst og hvor som helst, i tråd med egen samvittighet. Vi oppfordrer IOC til å gjøre dette mulig.

En tolkning av det olympiske charteret der menneskerettigheter er et politisk tema som ikke skal diskuteres på olypiske arenaer, er fremmed for oss. Menneskerettigheter er et universelt og uunnværlig tema som er innlemmet i internasjonale menneskerettsdokumenter også Kina har undertegnet, og som overskrider politikken, internasjonal så vel som innenriks, og alle kulturer, religioner og sivilisasjoner.

Å snakke om menneskerettighetsforholdene kan derfor ikke være et brudd på det olympiske charteret. Å snakke om menneskerettigheter er ikke politikk; bare autoritære og totalitære regimer prøver å fremstille det slik. Å snakke om menneskerettigheter er en plikt.

Vi er bekymret over at Beijing-OL simpelthen blir en gigantisk forestilling for å avlede det internasjonale publikums oppmerksomhet fra menneskerettighetsbrudd i Kina og i andre land der kinesiske myndigheter har betydelig påvirkning. Derfor anser vi ikke bare sportsprestasjoner, men også muligheten til å uttrykke sine holdninger, som en verdig feiring av olympiske idealer.

Vi oppfordrer alle deltakere i sommer-OL i Beijing til å bruke denne friheten til å støtte de som nektes frihet av den kinesiske regjeringen, til og med under OL.