MIDT I STORMEN: Det har stormet rundt det kommunale foretaket Omsorgsbygg i høst. I dette innlegget tar innleggsforfatteren et oppgjør med dem som snakker om fryktkultur.
MIDT I STORMEN: Det har stormet rundt det kommunale foretaket Omsorgsbygg i høst. I dette innlegget tar innleggsforfatteren et oppgjør med dem som snakker om fryktkultur.Vis mer

Bruken av ord som fryktkultur kjenner jeg meg på ingen måte igjen i

Slik opplever jeg arbeidsmiljøet i Omsorgsbygg KF.

Meninger

Dette er en kommentar til Dagbladets artikkel om arbeidsmiljø i Omsorgsbygg Oslo KF, publisert 12. oktober 2018.

Omsorgsbygg Oslo KF har vært min arbeidsplass i 14 år og jeg har behov for å beskrive en noe mer nyansert situasjon.

Jeg har vært ansatt i Omsorgsbygg Oslo KF siden foretakets oppstart 2. januar 2004. Vi var opprinnelig 25 personer kontra dagens organisasjon med over 200 ansatte. Det har skjedd mye på veien og vokse smerter har vi hatt til tider, men jeg mener at det aldri har vært bedre å jobbe i Omsorgsbygg enn det er i dag. Det er stor takhøyde i Omsorgsbygg, mange kollegaer med stor faglig dyktighet og kompetanse, og produksjonen til Omsorgsbygg taler for seg.

Jeg ble i min tid ansatt som eiendomsansvarlig og besitter den samme stillingen i dag. Slik sett kan jeg vel si at jeg ikke har hatt noen karriere, men til gjengjeld har jeg hatt gleden av å forvalte mange interessante bygg med rik historie, og ikke minst har det vært sinnssykt mye moro og ett særdeles godt arbeidsmiljø.

Jeg har hatt mange forskjellige ledere siden 2004, men jeg har alltid hatt ledere som har hatt åpen dør, bistått meg i vanskelige situasjoner og har stått opp for meg. Dette gjelder alt ifra seksjonsledere og helt opp til administrerende direktør.

Dagens ledelse i Omsorgsbygg har til enhver tid profilert tillitsbasert ledelse, og Dagbladets bruk av ord som fryktkultur kjenner jeg meg på ingen måte igjen i. Det er en oppkonstruert beskrivelse som veldig få i Omsorgsbygg kjenner seg igjen i.

Det hører dog med til historien at jeg ikke alltid har vært enig i alle avgjørelser som har blitt tatt, men det skulle bare mangle etter ca. 14 år i en og samme bedrift. Å ha et godt arbeidsmiljø kommer heller ikke av seg selv, det er noe som enhver må investere og bidra til.

Omsorgsbygg har en turnover på 2,67 prosent, dette er ekstremt lavt. Normalt i kommunen er opp mot 10 prosent (2017 tall). Landsgjennomsnittet ellers for kommuner og fylkeskommuner er 10–12 prosent.

I tillegg har vi flere tidligere kollegaer som søker seg tilbake til Omsorgsbygg etter å ha prøvd seg i andre bedrifter og etater. Dette er klare fakta som vitner om en arbeidsplass med godt arbeidsmiljø.

Til info så ønsket ikke Dagbladet å intervjue meg eller å ta med min betraktning av å jobbe i Omsorgsbygg inn i sin artikkelserie, men jeg ble henvist til å skrive ett innlegg.