Brukte nesten seks millioner på oppsigelse

Den Nationale Scene i Bergen.

DYR OPPSIGELSE: Teatersjef på Den Nationale Scene, Agnete Haaland, og direktør Bente H. Ringstad, sa opp daværende produksjonsteknisk sjef ved teateret Øyvind Eskildsen i desember 2012. I vår ble saken tatt opp i Bergen tingrett, og nå er det klart at Eksildsen får utbetalt 2,6 millioner kroner i sluttvederlag, samt 600 000 kroner for utestående lønn og pensjon. Foto: NTB Scanpix
DYR OPPSIGELSE: Teatersjef på Den Nationale Scene, Agnete Haaland, og direktør Bente H. Ringstad, sa opp daværende produksjonsteknisk sjef ved teateret Øyvind Eskildsen i desember 2012. I vår ble saken tatt opp i Bergen tingrett, og nå er det klart at Eksildsen får utbetalt 2,6 millioner kroner i sluttvederlag, samt 600 000 kroner for utestående lønn og pensjon. Foto: NTB ScanpixVis mer

(Dagbladet): Avskjedigelsen til tidligere produksjonsteknisk sjef ved den Nationale Scene (DNS) i Bergen, Øyvind Eskildsen, er blitt kostbar.

Flere millioner Bergens tidende (BT) skriver i dag at det er brukt nærmere 900 advokattimer på arbeidskonflikten, noe som skal tilsvare 2,49 millioner kroner.

BT skriver også at etter saken var oppe i Bergen tingrett i vår, er det nå klart at den oppsagte Eskildsen får utbetalt 2,6 millioner kroner i sluttvederlag i forliket med DNS, samt 600 000 kroner for utestående lønn og pensjon.

Det var i desember 2012 at Øyvind Eskildsen ble oppsagt av teatersjef Agnete Haaland og direktør Bente H. Ringstad, og tilbudt en sluttpakke på 2,4 millioner kroner, som han takket nei til.

Oppsigelsen kom etter at Eskildsen skal ha opptrådt illojalt.

- Skattebetalernes penger Kostnadene for uenighetene ved oppsigelsen, som nå strekker seg på flere millioner kroner, møter kritikk.

- Det er skattebetalernes penger vi snakker om. Teateret er 100 prosent statlig finansiert. Det påhviler DNS et ekstra ansvar å forvalte pengene på en god måte, sier teateranmelder og tidligere kulturredaktør i BT, Jan Harald Landro, til avisa.

Eskildsen har også fått støtte i forbindelse med rettssaken. Han sier til BT at han er fornøyd med sakens økonomiske utfall.

- Ja, jeg er jo sikret økonomisk. Det er i seg selv bra. Jeg er ferdig med denne saken og er på vei videre, sier Eskildsen.

- Har kosta DNS altfor dyrt Dagbladet har vært i kontakt med teatersjef Agnete Haaland, som henviser til styreleder Siren Sundland.

Sundland skriver i en SMS til Dagbladet at hun ikke kan uttale seg detaljert om saken, fordi at forliket også innebærer at partene ikke skal kommentere saken videre.

- Denne saka har kosta DNS altfor dyrt og har pågått i svært lang tid. Denne saka var på styrets bord før både Haaland og Bente H. Ringstad byrja ved teateret. Like fullt ville prisen ved å ikke få til ei avklaring vore enno høgare, i form av yttarlegare tap av nøkkelmedarbeidarar, svak prosjektstyring og kostnadskontroll. Den høge summen speglar at DNS har brukt svært mykje tid på å løyse saka utanomrettsleg, og at teateret strekker seg langt for å ivareta medarbeidaren dette gjeld, skriver hun i SMS-en.

Kulturdepartementet vil ikke uttale seg i saken, men informasjonssjef Hanne Gjørtz skriver følgende i en e-post til Dagbladet:

- Som deleier og største tilskuddsyter i DNS har departementet på overordnet nivå vært orientert om denne saken. Det er likevel styret og ledelsen i institusjonen som har ansvar for den daglige driften av virksomheten og de vurderinger som tilligger dette. Spørsmål knyttet til budsjettet for neste år kommenterer vi som vanlig ikke nå. Budsjettet legges fram 8. oktober.