Brun feminisme

»Det vi ser er at den generelle hetsen mot muslimer, basert på ideen om at de truer «vår» likestilling, nå fører til stadig flere direkte angrep på europeiske innvandrerkvinner, både fysisk og juridisk. Det måtte bli sånn. Det relt. En selvhater i ordets rette forstand.

El

»Jeg mener Marte Michelet er en av Norges viktigste offentlige stemmer! Hun har meningers mot og tør å tale mot den massive steinalderske islamhetsen. Hege Storhaug og hennes hær (åpenbart mange soldater her inne) er viktig å stoppe. Stå på Marte!

Jan