Brunskvetting

UNDER TITTELEN «Venstrenasjonalisme» over fem spalter publiserer Dagbladet et fotografi av undertegnede søndag 4. september. Billedteksten lyder: «(...)Alf van der Hagen benytter nasjonal sjargong på linje med den radikale filosofen Slavoj Zizek.» Synspunktet tillegges leserbrevforfatteren Håvard Simensen. Jeg kan ikke (engang) finne belegg for påstanden i Simensens innlegg. Så jeg undres hvor Dagbladet har dette fra, og vil være takknemlig for et svar. Er det én avis som tilstreber et overnasjonalt perspektiv, er det Morgenbladet. Jeg synes å se tendenser til en litt for lemfeldig bruk av nasjonalismebegrepet for tiden. Kan det virkelig være mulig at Dagbladet blander sammen Morgenbladets forsvar av velferdsstaten på lederplass med nasjonalisme?