Brustads behandling

Medikamenter bygger ikke opp sosiale nettverk og de stagger heller ikke opp følelsen av å stå utenfor, mener Jan Sunder Halvorsen.

Rusomsorgen: Tidlig på året snakket Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad varmt om opptrappingsplanen i rusomsorgen. Den nye rusreformen, som kom for fire år siden, hadde svakheter som skulle rettes opp. Men når Helse Sør-Øst for noen dager siden offentliggjorde tildelingen av behandlingsplasser, er det nedskjæring, ikke opptrapping som er realiteten! 70 behandlingsplasser tas bort. Flere utmerkede institusjoner som hadde avtale med Statens helseforetak fikk den ikke fornyet og må trolig nedlegges. Føyer Brustad seg til rekken av politikere vi ikke kan stole på, som sier det ene og gjør det andre?

Da Helse Sør-Øst ble konfrontert med det problematiske i å redusere behandlingsplassene med 70 senger, syntes de ikke det er noe problem. Tapet av kapasitet skal kompenseres med større vekt på korttidsbehandling. I det målet de selv stilte opp ved anbudsinnbydelsen, pekte de på at fordelingen i dag er 70-30 mellom langtidsbehandling og korttidsbehandling. Målet nå var å komme opp i fordeling 50-50. I det nye avtaleutkastet når de 36%.

Men hvorfor vil ikke Helse Sør-Øst da fornye avtalen med ValdresKlinikken, som tilbyr korttidsbehandling, har lang erfaring med dette og driver en virksomhet som gir meget gode resultater! For 13 år siden ble det publisert en forskningsstudie om ValdresKlinikken i legeforeningens tidsskrift som viste at 65% av pasientene som hadde vært gjennom vårt behandlingsopplegg var edru to år etter utskriving. Et slikt tall viser at det er et behandlingsopplegg med høy kvalitet. Får byråkratene i Helse Sør-Øst det som de vil legger de i ruiner et sted som det er sterkt behov for, som folk står i kø for å komme til, som har hjulpet hundrevis av mennesker til å bli rusfrie.

Selv om de tvinger oss til å stenge og legge ned vår virksomhet vil de ikke kunne fjerne de 100000 mennesker i dette landet som sliter med avhengighet til alkohol og medikamenter. Lidelsen det fører til for nesten en halv million mennesker er vanskelig å fatte for den som ikke har vært i nærheten av det.

Behandlingstilbudet for rusmisbrukere har bare forverret seg. Det er rettet skarp kritikk mot den rød-grønne regjeringen for mangelen på gjennomføring av reformen.Ventetiden på alle typer behandling er forlenget.

Mye tyder på atde store helseforetakene ser muligheten til å spare penger i rusomsorgen ved å bruke mer medikamentell behandling (LAR). Det vi trenger i rusomsorgen er et differensiert tilbud. Det er ren naivitet og mangel på kunnskap som kan få noen til å tro at medikamentell behandling er en sparegris. Pasienter som får dette tilbudet har et liv som er like mye i ruiner som alle andre. Medikamenter bygger ikke opp sosiale nettverk, de stagger ikke følelsen av å stå utenfor, ha mistillit og ikke stole på seg selv.

De kommende dagene vil det vise seg hvilken vei rusomsorgen skal gå. Det vil vise seg om løftene fra regjeringen var reelle eller egnet til å bryte ved første korsvei. Det vil vise seg om Sylvia Brustad er en sterk pådriver for en bedre rusomsorg eller en maktesløs skinnfell.

Foto: Andrea Gjestvang
Foto: Andrea Gjestvang Vis mer
 Det er ren naivitet og mangel på kunnskap som kan få noen til å tro at medikamentell behandling er en sparegris, skriver psykiater Jan Sunder Halvorsen. Foto: Andrea Gjestvang
Det er ren naivitet og mangel på kunnskap som kan få noen til å tro at medikamentell behandling er en sparegris, skriver psykiater Jan Sunder Halvorsen. Foto: Andrea Gjestvang Vis mer