Brutalt og mesterlig

Å si at «Hana-Bi» er en film om liv og død høres svært, og litt banalt, ut. Men den er nå det. Den er også en kjærlighetshistorie og, ja, en voldsfilm. En storartet opplevelse.

Hva voldsinnslagene angår er de sikkert og bevisst brukt uten spekulative hensikter. De tjener et formål og er ikke for mange, men det er all grunn til å gi filmen 18-års sensur.

Sammensatt

Også fordi den krever sitt av seeren. «Hana-Bi» - av ordene hana (blomst) og bi (skuddveksling) - er en sammensatt opplevelse med politimannen Nishi i sentrum. Han spilles av regissøren Kitano, med skuespillernavnet Beat Takeshi. Nishi opplever at kollegaen Horibe blir skutt og lenkes til rullestolen. Samtidig ligger hans egen kone for døden. Nishi låner penger av den japanske mafiaen, yakuza, for å hjelpe vennen og enken etter en annen kollega. Selv slutter han i politiet. Nå er ikke yakuzaen noe man ustraffet involverer seg med. Nishi kjøper en taxi, lakkerer den om til politibil, raner en bank, kvitter seg med gjelda og drar på tur med kona.

Strengt tatt ser vi en mann det på godt norsk ryker for.

Balansegang

Det skjer ikke med store fakter. Vår mann greier ikke helt å leve med fortida, og nåtida er ille nok, den også. «Hana-Bi» blir for denne seer en film om å balansere mellom liv og død og de uavvendelige konsekvensene av levd liv, men den kan sikkert ses på flere måter. Uansett er den preget av en annen kulturs måte å forholde seg til begge deler på.

Takeshi Kitano er et multitalent og et fenomen i Japan. Han skriver, lager TV-programmer og har laget en rekke malerier og tegninger som vises i denne filmen. Slik han har vevet flere mistrøstige skjebner sammen, gjør «Hana-Bi» et dypt og tankevekkende inntrykk. Lydbruken er en sak for seg i et medium som i stor grad overforbruker musikk og lydeffekter. Joe Hisaishis vestlig-inspirerte, japanske toner er ikke bare behagelige og elegant brukt. Kitanos film er i lange sekvenser stille. Det går an. Faktisk er det utrolig virkningsfullt og fordelaktig for det tette dramaet du ser på. Bare gå og se.