Bryllup og dødsstraff

HOMOFILE ASYLSØKERE: Endelig – 36 år etter at forbudet mot homoseksuelle handlinger ble opphevet – får Norge felles ekteskapslov.

20. juni vil tusenvis av stolte og glade homofile og lesbiske feire på operataket. Men mange vil også føle dyp skam. Fordi frykten hindrer noen av oss fra å delta på festen.. Nemlig de her i landet som fortsatt lever under forbudet – ikke loven fra 1972 – men dødsstraff.

30 år gamle iranske «Hamid» har ingen grunn til å feire. For Utlendingsnemnda – UNE – har dømt ham til hjemsendelse. Til dødsstraffens Iran. Der UNE mener han ikke har noe å frykte. For nemnda har tillit til det iranske «rettsvesenet». Som de skriver i utvisningsvedtaket, er det «svært strenge beviskrav for å dømme noen for homoseksuell praksis». Og vitner noen usant vil de «kunne bli idømt 80 piskeslag hver på grunn av falsk anklage». Vi grøsser og spør oss selv: Mener UNE pisking av vitner er en garanti for rettssikkerhet? Tror de virkelig presteregimet stiller «strenge beviskrav» før de dreper homofile, kvinner og voldstekstofre? Synes de mullahene så langt har demonstrert en betryggende rettspraksis?

UNE er satt til å forvalte klagesaker etter UDI-vedtak, og dermed norsk flyktningpolitikk. «Hamid» er ikke den eneste homofile eller lesbiske UNE har vedtatt å sende tilbake til presteregimet i Iran. Tvert i mot har vi sett flere hårreisende tilsvarende saker i den senere tid. Hvordan kan Bjarne Håkon Hansen gå god for å sende homofile og lesbiske til en tilværelse med et rep hengende over hodet? Ministeren bør lese UNEs vedtak. I denne og tilsvarende saker. Og sørge for rettssikkerhet og beskyttelse for alle Norges «Hamider». Da har vi virkelig grunn til å feire.