Bryllupet i Kampen kirke

HOMOBRYLLUP: To unge menn har blitt viet i våpenhuset i Kampen kirke i Oslo, og store deler av det geistlige apparatet rystes fra nederst til øverst. Både biskop, domprost og misjonsorganisasjoner er rystet. Det kirkelige embedsverket forskrekkes over denne krenkelsen.

For det første var det en jurist som ledet vielsesritualet i våpenhuset, og for det andre sto døren åpen inn til kirkerommet under vielsen. Brudd på alle lover, reglementer og rundskriv når det gjelder bruk av kirkehus. Den åpne døren medførte selvfølgelig også at Kristus som henger på korset på altertavlen så det hele, og det er vanskelig å si hva han tenke. Vi kan vel gjøre våre personlige refleksjoner, men helt sikre kan vi ikke være.

Nå kommer reaksjonene tjenesteveg. I følge dagspressen skal biskop Ole Christian Kvarme ha en samtale med domprost Olav Dag Hauge. Så følger en medarbeidersamtale mellom domprosten og sokneprest Aud Sigurdsen, for så til slutt etter mange tunge drøftinger, skal prest Siri Sunde som stelte det hele i stand, møte soknepresten inne på hennes teppe. La oss håpe Siri Sunde har ei katte hun kan sparke. Skulle det være lov til å komme med et råd til Siri så måtte det være følgende.

Gå inn i ditt lønnkammer, bed Kristus komme ned fra altertavlen og len deg inntil han. Med stor sikkerhet tror jeg han vil legge armen rundt deg, og det første han kommer til å si er: «Vær ikke redd, Siri. Du kommer nok ikke til å få et stort og rikt kall, men bry deg ikke om det. Du har jo meg, og jeg er sammen med deg og dine skeive venner her i Kampen kirke. Reglementer og rundskriv er som du sikkert har opplevd under teologistudiet ikke min sterke side. Nå skal du hente NT ditt, og sammen skal vi sammen slå opp på Matt. 5-7 – Bergprekenen. Jeg skal lese den for deg mens du hører nøye etter. Et avsnitt skal du merke av med den gule markørpennen din. Følg med. «Ja, salig er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere».

Kjære Siri, måtte du få mange fine år sammen med dine homofile og lesbiske venner i Kampen menighet. Hils Gard Realf og Lasse og gratuler dem med bryllupet.