Bryne har misforstått

HISTORIESKRIVING: Det går an å føle seg truffet, også når skuddet ikke var ment for en selv. Noe slikt må ha skjedd med Arvid Bryne, forfatteren av boka «Vi sloss for Norge». I et innlegg i Dagbladet i går kritiserer han en kommentar jeg skrev lørdag 20. oktober om den voksende antisemittismen i Norge under tittelen «Den mørke sannheten». Bryne kaller kommentaren et slag under beltestedet, et forsøk på å gi ham dødskysset som historisk revisjonist og konkluderer med at jeg fremstår som uforståelig og ondsinnet. Til lesernes informasjon bør nevnes at Arvid Bryne og jeg i mange år var kolleger i Dagbladet.

Arvid Bryne har dessverre misforstått kommentarens formål og det korte avsnittet som knyttes til hans bok om milorg-mannen Svein Blindheim og frontkjemperen Bjørn Østring. Jeg brukte Østrings holdninger som eksempel på de som intet har sett og intet lært, til tross for et liv tett innpå jødeutryddelsens maskineri. For øvrig var mitt budskap at man må lete helt andre steder enn hos gamle nazister for å finne den moderne antisemittismens kilder.

Bryne var altså ikke målet for mitt angrep. Jeg ser han har fått sterk kritikk fra enkelte historikere for ikke å ha gravd dypt nok når det gjelder frontkjemperen og Quisling-vakten Østring. Problemet er vel helst at frontkjemperne nå er svært gamle, hukommelsen er ofte svekket og viktigst: Mange av dem klamrer seg til at de sloss for Norge, ikke for fienden. Jeg står fast på at det fremdeles er forskjell på motstandskamp og landssvik. Det får Bjørn Østring og hans politiske kampfeller tåle å høre.

Når det gjelder Arvid Bryne har jeg aldri sagt eller ment at han er antisemitt eller at han går andres ærend. Selvfølgelig ikke. Til det kjenner jeg ham for godt. Men også han må tåle diskusjon om innholdet i boka han har skrevet. Det gjør ikke saken lettere at han nå synes å mene at landsvikoppgjøret var et sammenhengende justismord og at kritikken mot boka har en forbindelse til Israels støttespillere her hjemme. Tida er inne for å plante begge bein traust på jorda.