Bull, Olaf

Bibliografi:

• Digte (lyrikk) 1909

• Nye digte (lyrikk) 1913

• Mitt navn er Knoph (kriminalroman) 1914

• Digte og noveller (lyrikk) 1916

• Kjærlighetens farce (drama m/ Helge Krog) 1919

• Stjernene (lyrikk) 1924

• Metope (lyrikk) 1927

• De hundrede aar (lyrikk) 1928

• Oinos og Eros (lyrikk) 1930

• Oslo-hus (lyrikk) 1931

• Ignis Ardens (lyrikk) 1932

• Ekko og regnbue: Notater fra en dikters verksted (v/Frans Lasson) 1987

• Brev fra en dikters liv (v/Frans Lasson) 1989

• Ild og skygger: Spredte notater fra et dikterliv (v/Frans Lasson) 1992