Bunad, børek og norsk EU-debatt

EUROPEISK IDENTITET: Leder i Ungdom Mot EU, Tore Syvert Haga, stiller i Dagbladet 9. mai spørsmålstegn ved om det finnes en europeisk kultur. Samtidig hevder han at EU påtvinger medlemslandene en felles identitet. Hagas argumenter er en hån mot norsk EU–debatt. Slutt å redusere denne debatten kun til en diskusjon om identitet, kultur, dresskledde menn vs bunadskledde nordmenn! Begynn å debattere norsk EU-medlemskap i en politisk kontekst!

For: Det finnes en europeisk kultur! Den er summen av kulturelt mangfold i Europa, fra tedrikkende briter i vest til børekspisende bosniere i øst. Disse etniske og kulturelle skillelinjene har ført til krig og uroligheter i Europa, men takket være EU har regionen nå vært fredfull i nærmere 60 år. Ikke rart at «united in diversity» er det europeiske samarbeidets motto.

Haga etterlyser en debatt om EU og identitetsspørsmål. Dette trengs ikke og vil bare virke fordummende. Vi må forholde oss til dagens faktiske situasjon: EU er et politisk samarbeid - kommet for å bli. Og i Europa er ingen mot dette bortsett fra nasjonalistiske serbere og Nei til EU i Norge. Norge er mer integrert i EU enn medlemslandene Storbritannia og Danmark, men i motsetning til dem har vi verken tale- eller stemmerett. Selv om vi sa nei i 1994 deltar Norge nå i alt nytt EU-samarbeid fordi norske politikere ser et stadig større behov for europeisk samarbeid. Verden knyttes tettere sammen, muligheter blir grenseoverskridende og det gjør dermed utfordringene også. Bare internasjonalt samarbeid kan løse klimaproblemene. Behovet for EU er så stort at hvis EU ikke fantes, måtte vi funnet det opp!

Hvordan skal nei-sida løse Norges demokratiske problem og grenseløse utfordringer uten europeisk samarbeid? Kjære Haga: Begynn å diskutere disse spørsmålene i stedet! Så vidt jeg vet er nemlig briter fortsatt briter, og franskmenn fortsatt franskmenn, selv om de er EU-medlemmer. Norsk kultur vil heller aldri miste sitt nasjonale særpreg så lenge vi nordmenn ikke ønsker det!