- Burde lest korrektur selv

Nils Johan Ringdal er glad utgivelsen av «Norske ikoner» blir utsatt. I boka har han blant annet kappet ned Edvard Munchs levetid med over 20 år og gitt kong Olav feil dødsår.

Cappelen forlag trekker tilbake det totale opplaget på 2000 bøker av Nils Johan Ringdals bok «Norske ikoner». Grunnen er en rekke faktafeil om kjente nordmenns liv og virke.

- Hva er din kommentar til at boken «Norske ikoner» nå er trukket tilbake på grunn av faktafeil, Ringdal?

- Jeg synes nok det er en del oppkonstruerte feil i avisene i dag. Det er mest feil i bokens overskrifter, og de er, på grunn av trykketekniske faktorer, lett å overse i korrekturen.

I boka står det blant annet at Fridtjof Nansen levde fra 1861-1830, og at kong Olav døde tre år senere enn han faktisk gjorde.

Leker med ikonene

Nils Johan Ringdal sier til Dagbladet at han er glad for at det kommer en utsettelse av boken. Og han er helt sikker på at den kommer ut.

- Burde forlaget ha lest bedre korrektur?

- Nei, jeg vil ikke skylde på forlaget. Jeg burde ha lest korrektur selv. Men det er ikke så lett å ordne alt når jeg sitter i Jakarta, sier han.

Ringdal gleder seg til boken kommer.

- Den er ment som en lek med ikonene. Selv om det er beklagelig at boken blir utsatt håper jeg bare det skjerper leselysten, sier Ringdal.

Boken skulle lanseres 13. februar, og er ifølge NTB allerede lagt ut for salg hos en rekke bokhandlere. Den skal gis ut på ny etter at feilene er rettet, og forfatteren håper den er ute innen to uker.