- Burde vurdere om Wenche Behring Breivik burde beskyttes mot seg selv

Norsk Presseforbund er kritisk til «Moren».

PRESSETUNGT: Hele pressen var til stede under lanseringen av Marit Christensens bok om Wenche Behring Breivik. Kjersti Løken Stavrum mener boka viser at forlagsbransjen trenger klare presseetiske kjøreregler.  Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet
PRESSETUNGT: Hele pressen var til stede under lanseringen av Marit Christensens bok om Wenche Behring Breivik. Kjersti Løken Stavrum mener boka viser at forlagsbransjen trenger klare presseetiske kjøreregler. Foto: Jacques Hvistendahl / DagbladetVis mer

Kjersti Løken Stavrum, generalsekretær i Norsk Presseforbund, er kritisk til den uklare prosessen rundt boka «Moren» og etterlyser etiske kjøreregler i forlagsbransjen. Hun mener forlagsbransjen må stille strengere etiske krav til seg selv.

På pressekonferansen i formiddag la forfatter Marit Christensen stor vekt på at Wenche Behring Breivik var en svært usikker og vinglete person som bestemte seg og så ombestemte seg i neste øyeblikk, slik at det var vanskelig å forholde seg til henne.

- Maktmennesker og mennesker som har søkt innflytelse, må langt på vei finne seg i at privatlivet blir endevendt. Men det man trekker fram bør ha en forklaringskraft. Wenche Behring Breivik var ikke en person som søkte oppmerksomhet, snarere tvert imot. Det vi hører Marit Christensen fortelle er at hun altså ble bedt om å skrive ei bok. Dette er ikke den boka hun ble bedt om å skrive. Prosessen har levd sitt eget liv. Vi hører forfatteren beskrive et menneske som var veldig vinglete og som veldig mange ikke klarte å forholde seg til. Hun hilser på folk på gata den ene dagen og ikke den neste, skriver forfatter Marit Christensen. Og da lurer jo jeg på om det er et menneske som burde være beskyttet mot seg selv, sier Kjersti Løken Stavrum til Dagbladet.

- Forlag trenger kjøreregler - Nå som boka er kommet ut og presentert, hvilke presseetiske problemer ser du?

- Jeg ser jo at denne boka aktualiserer det jeg er opptatt av: Jeg synes forlagsbransjen skulle jobbe med å etablere et sett etiske kjøreregler. Det vil være en god ting for folk som møter forfattere. Slik det er i dag så er det mye større risiko forbundet med å møte en forfatter enn å møte en journalist, sier Løken Stavrum.

Flere klare punkter i pressens «Vær varsom»-plakat aktualiseres med denne utgivelsen, sier generalsekretæren.

- Blant annet dette at man må klargjøre rammebetingelsene for en intervjusituasjon. Jeg synes nok også etter å ha hørt hvordan Marit Christensen beskriver Wenche Behring Breivik som et meget vinglete menneske, så lurer jeg på om det ikke burde ha vært en grundigere vurdering av om hun er et menneske som burde beskyttes mot seg selv, slik journalister har et selvstendig ansvar for å vurdere.

- Er det slik at Aschehoug til sjuende og sist har valgt å stole på sin forfatteren — at det blir forlagets hovedargumentasjon?

- Vi har altså bare Marit Christensens versjon. Hvis skal stole på denne, så vet vi at Wenche Behring Breivik i en periode ville at det skulle komme ei bok, men at den boka hun ønsket ikke er den boka Christensen har skrevet. Det vet vi ut ifra det Marit Christensen forteller, hun er jo den eneste kilden. Og det er jo trist at Wenche Behring Breivik jo ikke er her for å forsvare seg eller kommentere dette som kommer fram. Og jeg kan godt se at denne situasjonen Wenche Behring Breivik ble utsatt for, det at sønnen ble den terroristen han ble, ikke gjør det lett å sammenlikne hennes krav på privatliv med andre menneskers krav på privatliv. Men jeg synes likevel at denne situasjonen kunne ha vært avklart på et mye tidligere tidspunkt. Jg synes også det ville ha vært nyttig ut ifra de detaljene vi ser i boka, å sette spørsmålstegn ved om boka virkelig gir en forklaringskraft til hvorfor Anders Behring Breivik ble han ble, sier hun.

- Ingen gunstig utgivelse - Er det noe uverdig over at Aschehoug forlag rusher oppgivelsen av boka og at det oppstår en krangel om historien til en død person?

- I Norge har vi jo vært veldig stolte over håndteringen av 22. juli-saken, vi har vært opptatt av at også norgeshistoriens største terrorist skulle gis de samme rettigheter som andre. Jeg tror mange ofre har klart seg bedre fordi selve prosessen har vært så verdig. Jeg kan si at dette ikke er en spesielt gunstig utgivelse når det komme til rammene rundt utgivelsen. Boka etterlater mye undring og mange spørsmål, sier Kjersti Løken Stavrum til Dagbladet.

Svarer Stavrum Kristenn Einarsson i Den norske forleggerforening sier at han er kjent med Stavrums standpunkter om bedre kjøreregler for forlagene, men at han mener at forlagene allerede har en høy bransjestandard, når det gjelder både etiske og juridiske vurderinger.

Kjersti Løken Stavrum mener at forlagene bør lage sin egen «Vær varsom»-plakat og forholde seg til en PFU-ordning. PFU står for Pressens Faglige Utvalg - en ordning som er med på å holde pressen etisk våken og bevisst, og et utvalg med representanter fra pressen som altså slår ned på overtramp og pressetabber og diskuterer presseetikk for åpen mikrofon.

- Så langt har vi ment at det er store forskjeller ved både arbeidsform og metodikk og at det er lite hensiktsmessig å innføre samme arbeidsform som pressen. Det er der vi står per i dag i vår bransje, sier Kristenn Einarsson.

Han går god for at Achehoug har gjort et godt arbeid med boka til Marit Christensen.

- Forlaget har gjort en grundige etiske vurderinger gjennom prosessen, men så kan man alltid diskutere om man er enig i resultatet som foreligger, sier han.