«Bush-er-dust» journalistikk

TORSDAG 30.06 hadde Dagbladet et misvisende oppslag. Journalistene Arne Foss og Lars Inge Staveland dekket George W. Bush, siste tale om krigen i Irak. Mitt spørsmål til dem er om de har lest denne talen nøye. Foss og Staveland skriver: «Ifølge Bush er det bare terrorister som utgjør motstandsstyrken i Irak.» For tidligere taler er dette en karakteristikk som er ganske dekkende. Imidlertid avviker akkurat den siste talen sterkt på dette punkt. Begrepet «opprører» (insurgent), som Foss og Staveland eksplisitt påstår at Bush ikke bruker, benyttes hele seks ganger av Bush ved denne anledning.

DENNE presiseringen er ikke bare viktig fordi «rett skal være rett». Denne formen for dekning av USA, og spesielt George W. Bush, ser ut til å være et vedvarende trekk ved mye av norsk journalistikk, med Dagbladet som en hovedarena. En «fair» behandling, samt en redelig analytisk tilnærming til det som faktisk blir sagt, er et minstekrav, selv om lettvint «Bush-er-dust»-journalistikk kanskje selger best. Dagbladet bet seg heller ikke merke i at Bush ikke nevnte masseødeleggelsesvåpen en eneste gang i en tale som varte i nesten en halvtime.Dersom norske medier, og dermed også i stor grad det norske folk, fjerner seg fra den reelle politiske situasjon så er det bare oss selv vi lurer på lengre sikt. Her til lands må vi forholde oss til Bush-administrasjonen og amerikansk politikk, og da er ingen tjent med å ha et feilaktig bilde av Bush og USA. Bush og hans nærmeste rådgivere har foretatt svært mange kontroversielle avgjørelser i forhold til sitt mildt sagt vidløftige Irak-prosjekt. Overdrivelse i negativ retning skulle følgelig være helt unødvendig.