Bush og Frp sammen om Irak

UTENRIKSPOLITIKK: Frp ønsket i 2003 at Norge skulle vise seg som god alliert og støtte USAs invasjon av Irak politisk og materielt. Hadde Frp sittet med makten da USA trosset FN og gikk inn i Irak hadde Norge sansynligvis bidratt med styrker. Frp støttet at Saddam skulle nedkjempes med militærmakt og mente at USAs operasjon hadde dekning innenfor folkeretten. Resten av det politiske norge var og er heldigvis opptatt av internasjonale kjøreregler og mente derfor at det å intervenere uten FN-mandat ikke var aktuelt. Frp uttrykte sin misnøye med dette og kalte Norge for sinker som ikke støttet opp om USAs krigføring. Både da og i etterkant har Frp gjentatte ganger uttalt at de er stolte av at de støttet USAs krigføring, og hevder at de støttet krigen i Irak fordi de var opptatt av å befri det irakiske folk mot diktatoren Saddam Hussein.

Bare de ekstremt naive tror at USA gikk inn med det motiv å befri det irakiske folk mot en diktator. Vi vet alle at det har gått fryktelig galt for det irakiske folket siden USA gikk inn i Irak. Til og med amerikanerne innser det, og både Demokratene og Republikanerne snakker nå om konkrete tidspunkt for tilbaketrekning. Bush selv og Frp er blant de ytterst få som fortsatt er stolte av USAs invasjon. For Siv Jensen uttrykte sin stolthet så sent som høsten 2006 da hun ble konfrontert med sin holdning til krigen av Erik Solheim.

Frps holdning til krigføringen i Irak er skummelt enkel, lite konsekvent, og ikke minst uten respekt for FN og folkeretten. Frp har ingen respekt for FN. Tvert imot har Frp brukt enhver anledning i den siste stortingsperioden til å undergrave FNs arbeid på alle plan. Ikke bare valgte Frp å se bort fra FNs legitimitet da de støttet USAs brudd med FN da de gikk inn i Irak, men Frp har også brukt hvert eneste alternative statsbudsjett de siste fire årene til å foreslå enorme kutt i norsk støtte til FN-systemet. Denne støtten går blant annet til helt nødvendig og effektiv bistand for å nå tusenårsmålene alle FNs medlemsstater har satt seg om å blant annet halvere verdens fattigdom innen 2015, og viktig fredsarbeid verden over.

I tillegg til å kutte støtte er Frp uttalt negative til regjeringens mål om å stille med norske soldater i blå FN-hjelmer til fredsbevarende operasjoner verden rundt. Da verdenssamfunnet organiserte en FN-styrke klar til å gå inn i katastrofeområdet Darfur i Sudan, der et folkemord skjer foran øynene våre, var ikke Frp lenger opptatt av å befri folk fra nød, slik de sa de ville befri det irakiske folk. Frp ønsket ikke at Norge skulle bidra for å få slutt på krigføringen mot sivilbefolkningen, drapene, voldtektene, folkemordet. Sudan var ikke verdt våre bidrag. Samtidig ivret på den tiden, og ivrer fortsatt, Frp etter å sende flere soldater til Afghanistan, selv når Nato ikke ber om det. FrP politikk er rett og slett ikke til å forstå.

Jeg skulle ønske Frp kunne svare på tre spørsmål :

1. Støtter Frp fortsatt, og er de fortsatt stolte av, USAs alenegang og invasjon av Irak?

2. Vil en eventuell regjering der Frp er med forholde seg til, og følge, FN og folkeretten?

3. Vil Frp fortsette å nedprioritere FN-oppdrag?