Byfolk i driv

Vagt om moderne kontaktløshet.

«Ukjent kode», Michael Hanekes bidrag til fjorårets filmfestival i Cannes, oppviser en roligere side ved regissøren enn vi er vant til fra den kanten.

Dette også i den forstand at han er vagere og mer uspennende enn normalt. Men sin observerende distanse har mannen i behold, der han betrakter fem løst sammenknyttede personer i driv gjennom Paris. En av dem er skuespilleren Anne i Juliette Binoches skikkelse, og hun er alltid verdt å se.

Anne møter Jean, kjærestens bror. Denne kommer til å kaste fra seg en papirpose, som treffer en utenlandsk tigger, en ubetenksomhet som fører til at kvinnen blir deportert for manglende oppholdstillatelse. Uante konsekvenser av handlinger og mangel på kommunikasjon i det moderne, hastige storbylivet er hovedtemaer i denne litt langsommelige skildringen, som byr på noen skarpt sette, typiske situasjoner i et sammensatt samfunn. Men Haneke er verken særs overraskende eller tankevekkende i «Ukjent kode». Mest betraktende humørløs.