Bygdøy eller Bjørvika?

Gudleiv Forrs svar 24. juli på min kommentar i Dagbladet tyder på at han ikke helt har tatt mine poenger.

For det første: At Nasjonalmuseet for kunst flytter til Vestbanen gjør at det ikke lenger er nødvendig å flytte ut av Historisk museum på Tullinløkka. Den mest tvingende grunn til å bygge nytt er bortfalt.

For det andre: Risikoen for skader på Vikingskiphusets samlinger gjør det uforsvarlig å flytte dem. Ingen har regnet på hva en flytting kan komme til å koste. Med noe nær ubegrensete økonomiske og tekniske ressurser er en flytting antakelig mulig, men risikoen for uopprettelige skader vil fortsatt være der, og den risikoen må våre viktigste kulturminner ikke utsettes for.

I forbindelse med fredningsforslaget har Riksantikvaren sagt at fredningen av Vikingskiphuset ikke vil stå i veien for nødvendige forbedringer, men at de må gjøres i et samarbeid mellom Kulturhistorisk museum og Riksantikvaren. Det burde berolige de som er redde for et «museumsmuseum».