Infrastruktur i nord: Vi trenger jernbane i hele Nord-Norge, skriver Ingrid M. Kielland. Foto: Privat.
Infrastruktur i nord: Vi trenger jernbane i hele Nord-Norge, skriver Ingrid M. Kielland. Foto: Privat.Vis mer

Bygg jernbane i hele landet

Utvidelse av Nord-Norgebanen er viktigere og mer aktuelt enn noen gang.

Meninger

Jernbane er raskere, mer miljøvennlig og sikrere enn biltransport. Derfor bør det finnes jernbane i hele landet. Å fullføre Nord-Norgebanen er et prosjekt som vil være av stor betydning, ikke bare for landsdelen, men for hele Norge.

Den siste grundige utredninga om Nord-Norgebanen ble lagt fram i 1992. Vi trenger en ny uavhengig utredning og en langsiktig plan for å få knyttet hele Norge sammen med skinner. Kravet om å samle Norge til ett jernbanerike favner alle politiske partier, så vel som NHO, LO, miljøorganisasjonene og oppdrettsnæringa i nord. Utfordringen er å skape forståelse for dette hos politikerne i de største nasjonale partiene.

Møtet mellom Natur og Ungdom og samferdselsmininster Ketil Solvik-Olsen i Tromsø nylig er symptomatisk for måten Nord-Norgebanen blir sett på fra hovedstaden. I et intervju med lokalavisa i Tromsø brukte Solvik-Olsen manglende befolkningstetthet som argument for å avspore Nord-Norgebanen. For en landsdel med om lag en halv million mennesker vil det naturligvis være dårligere befolkningsgrunnlag for å bygge jernbane enn det er i det sentrale østlandsområdet. Hvis dette skal brukes som argument for fordeling av statlige investeringer, vil Nord-Norge alltid komme til å tape.

Men i et rettferdighetsperspektiv burde retten til god og bærekraftig infrastruktur være lik for hele landet. I dag er det sånn at avstander i Nord-Norge gir langt lengre reisetid enn tilsvarende avstander lenger sør, fordi vi er avhengige av å kjøre bil eller buss i stedet for bil. Sånn sett er ministerens argument i mine øyne nokså urettferdig. Men det verste er likevel at han bygger på feil premiss, fordi Nord-Norgebanen ikke kun skal brukes til å frakte folk, men også gods. Der er behovet enormt og økende, både når det gjelder frakt av varer fra Sør-Norge og utlandet og når det gjelder frakt av varer ut av Nord-Norge. Blant annet er eksporten av fisk fra Nord-Norge i sterk vekst. Ettersom flytransport er for dyrt og båttransport tar for lang tid, foregår mye av denne godstransporten på til dels smale og svingete veier der store trailere utgjør en stadig økende sikkerhetsrisiko.

Dagens veistruktur vil ikke være tilstrekkelig for å håndtere veksten i tungtransport i årene som kommer. Hvis man ikke skal kvele en viktig nasjonal eksportnæring, må staten derfor investere storstilt i infrastruktur i nord. Den framtidsrettede og bærekraftige måten å gjøre dette på er å bygge togskinner.

Alvoret i klimaendringene og det stadig mer akutte behovet for global handling vil føre til et grønt skifte i transportsektoren. Framtidas næringsliv i Nord-Norge vil være avhengig av å kunne konkurrere i et globalt marked der CO2-utslipp vil komme til å få en stadig økende pris, både i form av avgifter og i form av tapt konkurransekraft. Framtidas forbrukere vil nemlig komme til å etterspørre varer som har lavt karbonavtrykk, og et økende miljøengasjement vil også innebære at stadig flere turister vil ønske å reise karbonnøytralt.

Næringsutviklinga både i Nord-Norge og i resten av landet er avhengig av at vi kan tilby miljøvennlig transport av varer og folk. Vi trenger jernbane i hele Nord-Norge, og vi har ikke tid til å vente flere tiår. Vi må starte nå.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.