MÅ GJØRE UNNTAK: Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg vil innføre ekstragebyrer for forurensende tungtrafikk i Oslo. Det er på høy tid at man i slike diskusjoner skiller mellom nødvendig og unødvendig trafikk, skriver Jan Høiback. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
MÅ GJØRE UNNTAK: Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg vil innføre ekstragebyrer for forurensende tungtrafikk i Oslo. Det er på høy tid at man i slike diskusjoner skiller mellom nødvendig og unødvendig trafikk, skriver Jan Høiback. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpixVis mer

Oslo:

Byrådet i Oslo på ville veier igjen

Skal man få redusert vareleveringene i en bydel så må butikker legges ned. Det er eneste måte å begrense trafikken av lastebiler og varebiler som forer butikkene med varer som Oslos innbyggere har behov for i sitt normale dagligliv.

Meninger

Les byrådens svar til Truckers International Association Norge.

Truckers International Association (TIA) Norge har merket seg at Dagbladet i sin nettutgave skriver at Byrådet i Oslo foreslår ekstra avgifter på varetransporten med inntil kr 50.000,- pr år. Slike forslag kan etter TIA Norges mening ikke få stå uten kommentarer.

Det er antall butikker, deres geografiske plassering og innbyggernes innkjøp som er bestemmende for antall og hyppighet av vareleveringer. Bompenger og avgifter har overhode ingen innvirkning på antall lastebiler som daglig må foreta vareleveringer i alle Oslos bydeler.

Skal man få redusert vareleveringene i en bydel så må butikker legges ned. Det er eneste måte å begrense trafikken av lastebiler og varebiler som forer butikkene med varer som Oslos innbyggere har behov for i sitt normale dagligliv. Dersom man for enhver pris skal legge hindringer i veien for levering av varer i enkelte, eller alle Oslos bydeler vil det medføre at Oslos borgere tvinges til å bruke sin privatbil for å kjøre dit hvor det fortsatt er politisk riktig å ha butikker, som fortsatt får sine varer levert.

Selv om andelen av el-kjøretøy er større i Oslo enn i resten av landet vil denne privatbiltrafikken ha større negativ effekt på miljøet enn dagens lastebiltrafikk i forbindelse med levering av varer til dagens eksisterende butikker. Miljøeffekten ved dette forslaget blir derfor negativ.

Kostnadene ved dette forslagets ekstra avgift for varelevering vil ikke kunne dekkes av en allerede hardt presset transportbransje. Disse kostnadene vil måtte føre til høyere inntakskost for butikkene som da må ta høyere priser av sine kunder. Det er derfor den vanlige Osloborger som får dette som et pluss på sine levekostnader. Hele forslaget bør derfor sees på som en ekstra skatt for Oslos borgere.

Avgifter er et effektivt politisk tiltak for å begrense uønsket virksomhet, men levering av varer for å kunne opprettholde butikktilbudet og på den måten ha et levende bysamfunn kan da umulig sees på som uønsket virksomhet.

Det er på høy tid at man i slike diskusjoner skiller mellom nødvendig og unødvendig trafikk. Levering av varer som borgerne må ha i sitt daglige liv kan umulig sees på som unødvendig trafikk og bør derfor heller få avgiftslettelser enn slike skjerpelser som foreslått av byrådet nå.

TIA Norge skal ikke gi politikerne noe råd om hva slags trafikk som er unødvendig, men vi observerer alt for mange personbiler på veg inn til Oslo om morgenen og ut igjen om ettermiddagen hvor sjåføren er alene i bilen.

TIA Norge vil på det sterkeste anmode byrådet i Oslo om å trekke dette forslaget tilbake og heller gå i en dialog med oss og andre organisasjoner for å kunne komme fram til fornuftige tiltak for å begrense den unødvendige trafikken.