SPENT: Guri Melby (Venstre) venter fortsatt i spenning på når byrådet, her representert ved Lan Marie Nguyen Berg (MDG), har tenkt å starte med å utvikle politikken. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
SPENT: Guri Melby (Venstre) venter fortsatt i spenning på når byrådet, her representert ved Lan Marie Nguyen Berg (MDG), har tenkt å starte med å utvikle politikken. Foto: Nina Hansen / DagbladetVis mer

Debatt: Oslopolitikken

Byrådet i Oslo viderefører bare Venstres og de borgerliges politikk

Som Fredrik Mellem vet har byrådet nesten ikke levert noen politiske saker siden de tiltrådte, skriver Guri Melby (Venstre). 

Meninger

Når man leser Fredrik Mellems (Ap) innlegg i Dagbladet 23. september får man inntrykk av at solen ikke kan ha stått opp i Oslo før Arbeiderpartiet, SV og MDG dannet byråd. Det er en virkelighetsforståelse man må være leder i Oslo Arbeidersamfunn for å ha.

Venstre har i den tiden vi styrte byen blant annet revolusjonert kollektivtrafikken og reformert Osloskolen. Så godt som alt som har skjedd i denne byen etter at det nye byrådet tiltrådte i 2015 er et resultat av de satsningene Venstre var med på gjennom de fire årene vi satt i byråd.

Oslo har det beste kollektivtilbudet, de mest fornøyde kundene og den laveste bilandelen i landet. Slik har det ikke alltid vært, for da Mellems parti sist styrte byen gjennomførte de reelle kutt i kollektivtrafikken på tross av enorme etterslep både i infrastrukturen og vognene.

I 2014 var det 230 millioner kollektivreiser i Oslo fordelt på buss, trikk og T-bane. Samtidig var det nullvekst i biltrafikken gjennom bomringen. I 1996, da Arbeiderpartiet sist styrte, var det 83 millioner færre kollektivreiser i Oslo, samtidig som biltrafikken gjennom bomringen økte med 4 prosent.

Dette fikk vi til fordi vi sammen med de borgerlige partiene prioriterte flere ganger så mye til kollektivtrafikk som Arbeiderpartiet gjorde da de styrte, og fortsatt er det de borgerlige partiene i bystyret som stemmer for mest penger til kollektivtrafikk med 19 millioner mer enn byrådet i 2016. I tillegg endret vi organiseringen av kollektivtrafikken, opprettet Ruter og stilte effektiviseringskrav til Sporveien, noe som har gitt oss en mer kundevennlig og bedre kollektivtrafikk for pengene. Dette var Oslo Ap i sin tid imot.

Mellem har rett i at det har blitt bedre å sykle i Oslo det siste året. Han glemmer å nevne at alle sykkelveiene er planlagt og finansiert av det forrige byrådet. Da Venstre kom inn i byråd i 2011 fikk vi et taktskifte i sykkelsatsinga, med stadig økte bevilgninger og økt gjennomføringskraft år for år. Uten at vi hadde opprettet Sykkelprosjektet og levert en ambisiøs sykkelstrategi i 2015, ville tiltakene som nå rulles ut aldri vært gryteklare.

I perioden siden de borgerlige partiene overtok makten i Oslo har det totalt blitt investert for 25 milliarder kroner i skolebygg i Oslo. I gjennomsnitt er det brukt 1,4 milliarder hvert år til rehabilitering og nybygg av skoler etter at de borgerlige partiene tok over styringen av byen.

Bare på rehabilitering er det en mangedobling av innsatsen sammenlignet med perioden 1992-96.

Alle elevene på barnetrinnet i Osloskolen får nå over 350 timer mer enn det nasjonale minstetallet. Disse timene brukes i all hovedsak til å styrke grunnleggende ferdigheter.

Det nye byrådet viderefører Venstres og de borgerliges politikk på mange områder. Som Mellem vet har byrådet nesten ikke levert noen politiske saker siden de tiltrådte. Det blir ikke endring uten politikk, og foreløpig er det Venstre og de andre borgerlige partiene som har levert politikken. Vi venter fortsatt i spenning på når byrådet har tenkt å starte.

Neste gang Oslo Arbeidersamfunns leder skal kritisere et parti for ikke å gjennomføre politikken sin, håper vi han tar en titt på gjennomføringsevnen hos sine egne først før han går løs på et av de partiene i Oslo som faktisk kan vise til flest konkrete resultater.