Byutvikling må skje demokratisk

Risør, Norges best bevarte by, trues av grådige investorer.

Debatten går høyt i Risør mot grådige investorer og selvhevdende arkitekter

i det såkalt Flisvika-prosjektet. Her planlegges en drabantbylignende

blokkbebyggelse inntil den historiske bydelen Tangen i Risør.

I sommer ble prosjektet beskrevet i filmsnutten "Skjebnetime for kystperlen Risør".

Den foreslåtte utbyggingen av Flisvika vil få svært negative konsekvenser for trafikk, parkering og trivsel. Den nye drabantbyen vil snylte på den gamle trehusbebyggelsen, ved å bruke den som salgsargument uten å tilføre noe kvalitet tilbake.

Risør tåler bare Risør-størrelser.

Risør har en helt unik beliggenhet! Det er svært få byer som ligger så åpent til mot havet, de fleste ligger lenger inn i fjordene. Er en drabantby det første man vil vise av Risør?

Området har utviklet seg gjennom hele Risørs historie. Her er hvert hus individuelt, bygget av forskjellige privatpersoner, men ut ifra en felles tradisjon for håndverk og byggeskikk. Det levende og menneskelige uttrykket er det som trekker folk fra større byer og drabantbyer til steder som Risør.

UNIKT: - Det er svært få byer som ligger så åpent til mot havet, de fleste ligger lenger inn i fjordene. Er en drabantby det første man vil vise av Risør, skriver Erling Okkenhaug. Foto: Scanpix
UNIKT: - Det er svært få byer som ligger så åpent til mot havet, de fleste ligger lenger inn i fjordene. Er en drabantby det første man vil vise av Risør, skriver Erling Okkenhaug. Foto: Scanpix Vis mer

Slik byutvikling må skje demokratisk!

Det planlagte prosjektet i Flisvika, der én arkitekt skal tegne en hel bydel ut ifra sin idé, er dømt til å bli en ensartet ørken. Et så stort byområde kan ikke bli utviklet av én utbygger.

Samfunnet må være med å bestemme premissene for en så vesentlig bydel. Vi vil se byplan og alternativer! Man påberoper seg en demokratisk prosess og henviser til høringsrundene, men når planene legges ut for høring, er allerede føringene lagt. De viktige beslutningene tas på bakrommene, her som mange andre steder.

Trehusbyen er ikke bare tradisjonsrik trearkitektur, men like mye innbyrdes tilpassing av bygninger, nabolag og sosiale sammenhenger. Risørs særpreg er også småskala, format, rytme og variasjon. Den eneste variasjonen i prosjektet er i høyden på blokkene. I stedet deler man opp området i tomter i Risørformat, slik at hver enkelt utbygger kan prege området på sin måte, men innenfor noen felles rammer.

Det ville både gitt en variasjon i uttrykket og gjort det mulig for lokale krefter å slippe til, i stedet for at investorer utenfra skal årelate byen og forsvinne igjen.

Dette er arkitekter som tegner mer for hverandre enn for folk flest.

Risør er den eneste byen i Norge som enda ikke er ødelagt av hensynsløs og ufølsom byutvikling. Det skal Risør fortsatt være!

Folkeaksjonen "Respekt for Risør" startet tirsdag 12.09 en underskriftskampanje mot utbyggingsprosjektet på nettet.

Allgrønns rolle er å støtte lokalt bekymrede personer og grupper med våre erfaringer. Organisasjonen samarbeider med mange liknende nettverk av idealister innenfor samfunns- og stedsutvikling.

Til venstre i bildet kan man se hvordan den planlagte bydelen vil se ut i Risør.