Cabin in the Sky

DVD: Minnellis regidebut er en fabel om himmel og helvete, synd og frelse, og har bare svarte skuespillere på rollelisten. Rasistisk, men likevel interessant å se hvordan Hollywood framstilte afroamerikanere den gang. Legenden Ethel Waters representerer det gode, mens smellvakre Lena Horne er fristerinnen. I tillegg medvirker Louis Armstrong og Duke Ellington i små biroller. Bonus: En akademisk følgekommentar, trailer og en årgangsversjon av dagens bakomfilm.