Calmeyer, Bengt

Navn:

Bengt Calmeyer

Født:

1932 i Oslo

Yrke:

Journalist

Bosted:

Nesodden

Bakgrunn:

Bengt Calmeyer har vært ansatt i Arbeiderbladet i 35 år, der han har vært både kulturredaktør og teaterkritiker. I 5 år var han avisas London-korrespondent.