Capote

DVD: Philip Seymour Hoffman har fått mye velfortjent heder for sitt portrett av den svært talentfulle - og svært selvsentrerte - forfatteren Truman Capote. Men uten et så godt manus og en så sober regi, kunne dette fort bare blitt en oppvisning i briljering. «Capote» setter i gang en del tanker, både om dødsstraff og om hvor langt en kunstner er villig til å gå for å få realisert sitt prosjekt. Bonusmaterialet består av to kommentarspor og et par-tre korte bakomfilmer, spesielt er kommentaren til Hoffman verd å få med seg.