FIRE HENDER FOR AVVIKLING: Oslo bystyre voterer over Frps forslag om å avvikle Oslo Nye Teater. Det ble fire hender i været - fra Carl I. Hagen og hans tre bystyrekumpaner Foto: Anders Grønneberg
FIRE HENDER FOR AVVIKLING: Oslo bystyre voterer over Frps forslag om å avvikle Oslo Nye Teater. Det ble fire hender i været - fra Carl I. Hagen og hans tre bystyrekumpaner Foto: Anders GrønnebergVis mer

Carl I. Hagen vil ta rotta på Oslo Nye Teater

Hevder at Oslos skattebetalere finansierer hver eneste billett med 500 kroner.

I Oslo bystyre onsdag kveld sto driften av Oslo Nye Teater, det eneste teatret som er fullfinansiert av kommunen - uten statlig støtte, på dagsordnen.

Prosjektbasert teater Med hjelp av Carl I. Hagens og Frps støtte fikk det borgerlige byrådet støtte for en dreining av teatret, fra å være institusjonsteater til prosjektbasert teater.

- Byrådsflertallet vil har mer kultur for mindre penger. Det sier seg selv at det ikke vil gå.

Det sier Marianne Borgen (SV), som sammen med Arbeiderpartiet og Rødt utgjorde mindretallet, som ikke ønsker en slanking av Oslo Nye Teater i retning av færre fast ansatte og med flere oppsetninger basert på eksterne grupper.

Mot gradvis nedleggelse Fire hender strakk seg mot taket i bystyresalen da Frps forlag om å avvikle Oslo Nye Teater og nedleggesle og salg av Centralteatret ble fremmet.

De fire hendene tilhøret Carl Ivar Hagen og hans tre partifeller i Fremskrittsparteiet.

- Subsidiært vi støtter vi byrådets forslag om å omgjøre Oslo Nye til et prosjektteater med mindre stab. Det er første skritt i en nedleggelse av teatret, sa Hagen fra talerstolen - en uttalelse som neppe de borgerlige satte pris på.

Fra 140 til 107 fast ansatte Det borgerlige flertallet i bystyret har bestemt at Oslo Nye Teater, etter en omstillingsperiode på tre til fem år, skal drives som et prosjektteater med en mindre stab.

Det skal også, som prosjektteater, initiere og produsere stykker, og i noen grad tilby en scene for andre prosjektteatre og frie grupper.

De siste åra har Oslo Nye Teater kuttet fra 140 til 107 fast ansatte. Teatret er - trass dette - et av landets mest veldrevne. Men med få plasser - 717 seter, er det viktig med godt belegg.

Teater - ikke noe kommunalt ansvar - 80 millioner kroner årlig koster det skattebetalerne å drive Oslo Nye Teater. Det er penger som kunne vært brukt på eldeomsorg og skoler, sa Carl I. Hagen, som ikke ser noen grunn til at Oslo skal ha et kommunalt teater.

FØRSTE SKRITT MOT NEDLEGGELSE: Carl I Hagen vil kvitte seg med Oslo Nye Teater, men fikk bare partiets egne stemmer i bystyret. Frp støttet det borgerlige byrådsflertallet, som Hagen mener er første skritt mot nedleggelse. Foto: Jacques Hvistendahl
FØRSTE SKRITT MOT NEDLEGGELSE: Carl I Hagen vil kvitte seg med Oslo Nye Teater, men fikk bare partiets egne stemmer i bystyret. Frp støttet det borgerlige byrådsflertallet, som Hagen mener er første skritt mot nedleggelse. Foto: Jacques Hvistendahl Vis mer

Fra talerstolen hevder Frp-profilen at hver billett ved Oslo Nye Teater er subsidiert med 500-600 kommunale skattekroner.

Mindretallet: Rødt, Arbeiderpartiet og SV ønsket å beholde Oslo Nye som institusjonsteater. Høyres Carl-Henrik Bastiansen mener at vedtaket er viktig og nødvendig, og at det vil gjøre Oslo Nye til en seriøs utfordrer til institusjonsteaterne.

- Høyre tro at Oslo Nye Teater har de beste åra foran seg, sa Bastiansen fra talerstolen.

MER FOR MINDRE: Marianne Borgen fra SV stemte, sammen med Ap og Rødt, mot at Oslo Nye skal gå fra institusjonsteater til å bli prosjektteater med mindre kommunal støtte. - Byrådsflertallet vil har mer kultur for mindre penger, sier hun - noe hun bestemt nekter for at de vil få.
Foto: Anders Grønneberg
MER FOR MINDRE: Marianne Borgen fra SV stemte, sammen med Ap og Rødt, mot at Oslo Nye skal gå fra institusjonsteater til å bli prosjektteater med mindre kommunal støtte. - Byrådsflertallet vil har mer kultur for mindre penger, sier hun - noe hun bestemt nekter for at de vil få. Foto: Anders Grønneberg Vis mer