CD: Caetano Veloso

Varme ut av is... vi skal til Brasil.

Brasilianske toneganger har hatt en særstilling når det gjelder etnisk musikk gjennom flere tiår. Grunnene kan nok være mange, men at den både er svært tilgjengelig samtidig som den er eksotisk og annerledes for oss fra andre himmelstrøk, er nok sterkt medvirkende. Mange artister har et stort navn langt utenfor Brasils grenser - ett av dem er Caetano Veloso og her følger nok et eksempel på hans storhet.

Veloso er både komponist, tekstforfatter, gitarist og sanger og har vært med på å prege moderne brasiliansk musikk i mange år. Sjangermessig er det bortimot umulig å plassere ham - her er elementer fra tradisjonell brasiliansk musikk, jazz, populærmusikk i tillegg til at han henter inspirasjon fra klassisk musikk. Han synger på portugisisk, så for oss som ikke er så bevandra i det språket så er det ikke mulig å skjønne hva han synger om, men det betyr ingenting. Stemmen hans utstråler en sensualitet og varme som ikke har noen språklige grenser og sammen med den livsbejaende musikken der perkusjonsinstrumentene ligger langt fremme i lydbildet, skaper Velosos musikk stemninger som varmer på kalde og mørke vinterkvelder. Her går det alvorlige og glade hånd i hånd og Caetano Veloso skaper gjennom sine personlige arrangement en toneverden som er med på å befeste både hans og den brasilianske musikken på et usedvanlig høyt nivå.

Caetano Veloso
Livro
(Mercury/distr.: Polygram/MSO)

v