CD: D'Sound

Vil «Beauty Is A Blessing» foreta en skjønnhetsoperasjon på den offisielle albumlisten?

I så fall vil D'Sounds andre album gjenreise litt sårt trengt norsk ære. Enda viktigere; den vil representere vital norsk musikk som ikke handler om halvstuderte menn uten sexliv.

«Beauty Is A Blessing» viser D'Sounds pop-funk fra en mer helhetlig og variert side. Det låter flott - faktisk så flott at musikkpolitiet i oss roper «overprodusert». Men dette er essensen i D'Sound: balansegangen mellom kommersialitet og kredibilitet. Er det pop? Er det funk? Er det så nøye, trioen klarer å ta litt fra både over- og undergrunn uten å tråkke noen på tærne.

Hvis Mariah Carey og Whitney Houston er sjelløse representanter for krysninger mellom pop- og dansemusikk, er Simone deres rake motsetning.

Det vi ikke blir så imponert av, er en overdreven hang til ballader, selv om de er nydelige, og en unødvendig cover av åttitals-fusionistene Shakatak.