CD: Talvin Singh

Etnisk korrekt musikk - perfekt for reklamebransjen.

Nå som drum'n'bass lever videre i liksom-hippe reklamer for eksotisk mat og adrenalin-framkallende brus, trenger scenen mest av alt en en ny veiviser av typen Roni Size. En som kan fornye sjangeren. Det den ikke trenger er Talvin Singh, den asiatiske undergrunnens store sønn, som lager tablasn' bass så etnisk korrekt at dette ikke blir annet enn trendstaffasje for orienterte urbanister. Talvin Singh prøver altfor hardt - utallige «korrekte» gjester og instrumenter - og tryner i sin egen flinkhet.