CD: The Brazz Brothers

Etter fire år og like mange utgivelser i samarbeid med andre artister, rår omsider Brazz Brothers CD-grunnen alene, musikalsk inspirert av den norske folkemusikkarven pluss Grieg («Med en Primula Veris») og Fliflet Bræin («Ut mot havet»).

På den siste er gitarist Frode Alnæs strømførende gjestesolist, og det hele dreier seg om et konsertopptak fra Nordfjordeid seinhøstes '97. Som alltid spiller Brazz Brothers uten plett og lyte. Når denne CD-en likevel ikke påkaller min vanlige Brazz Bros-begeistring, skyldes det at opptaket bare i glimt formidler den energiske spontaniteten og humoren som vanligvis gjør gruppas konserter til mer enn musikalske skjønnstunder. Alt på denne CD-en låter riktig og imponerende, men slik Brazz Brothers har skjemt oss bort i flere år, fortoner temperaturen seg underlig lav til dem å være.