CDW.A. Mozart: «Requiem»

Mozarts "Requiem" i klangskjønn utgave, med menneskelige dimensjoner.

Mozarts «Requiem» har blitt en del av påskehøytidas musikalske repertoar. Her er nok en innspilling, som det er grunn til å stoppe opp ved, fra Tafelmusik under Bruno Weil på Sony. De har utmerket seg tidligere også, som et av de vakrest spillende ensemblene blant oppførelsespraktikerne, og skuffer ikke på noen måte når de nå gir seg i kast med Mozart. Men det er mer ved denne utgivelsen enn skjønnklang. Weil får nemlig orkestersatsen til å pulsere med et heftigere og tyngre åndedrett enn vi har vært vant til å høre. Slik formidler han et nærgående bilde av menneskelig strid og sjelenød, midt oppe i den velsignede velklangen.